Äldre chefer står högt i kurs
Publicierad 2016-02-01

Äldre chefer står högt i kurs

Äldre chefer har aldrig varit så attraktiva på arbetsmarknaden som de är i dag. Det visar en undersökning som tidningen Chef har gjort.

Kompetens och drivkraft väger tyngre än ålder. Det visar en rundringning bland stora chefsrekryterare som tidningen Chef har gjort.

Även om åldersdiskriminering fortfarande förekommer är den inte alls lika stark som den varit tidigare. Varken uppdragsgivare eller rekryterare pratar åldrar, utan fokuserar snarare på erfarenhet av kompetens.

- Man tittar mer på om du har rätt kvalifikationer och rätt profil än om du är 52 eller 62 år, säger chefsrekryteraren Christian Nyhlén på Mercuri Urval till Chef.

Enligt Arbetsmiljöverket har efterfrågan på äldre arbetskraft ökat de senaste åren och Trygghetsrådet ser en ökning med 12-15 procent av äldre personer som kommer ut i arbetslivet med deras hjälp.

Ewa Olszewski, delägare och affärsområdeschef på Michaël Berglund Executive Search, rekryterar ofta 58-60-åringar.

- Det är ju prime time. Man har mycket kompetens och erfarenhet, är förbi småbarnsåren och har mycket energi och kraft att lägga på sitt uppdrag. Inom offentliga sektorn är cheferna inte sällan i senior ålder. Det är först efter 62 som det börjar bli svårt. Där uppstår en naturlig gräns eftersom de flesta tjänster tillsätts med minst tre års förordnanden. Men jag har varit med om att rekrytera över den åldern också, för att kandidaten haft en för uppdraget attraktiv kompetens, säger hon till Chef.

Läs artikeln i sin helhet här: Sökes: Äldre erfarna chefer

Dela på Facebook : Äldre chefer står högt i kurs
Dela på Twitter : Äldre chefer står högt i kurs
Dela på Linkedin : Äldre chefer står högt i kurs