Chefens attityd kan förebygga olyckor
Publicierad 2016-01-04

Chefens attityd kan förebygga olyckor

Att chefen betonar vikten av säkerhet och lever som han eller hon lär är det viktigaste för att förebygga arbetsplatsolyckor.

Chefens attityd är viktigast för att förebygga olyckor. Det visar en avhandling av Malin Mattson, som studerat hur olika ledarskapsbeteenden och aktiviteter påverkar säkerheten på arbetsplatser.

Avhandlingen består av tre delstudier där hon har gjort intervjuer med personal inom kärnkraftsindustrin och enkätundersökningar vid akutsjukhus och processindustriföretag.

- När vi jämförde chefstyperna med varandra visade det sig att det viktiga var att chefen betonade säkerhet, att chefen själv var ett föredöme samt att säkert beteende belönades uppifrån. Sådana chefer främjade medarbetarnas vilja att ta initiativ till förbättringar och fick dem att själva välja ett säkert beteende, säger Malin Mattson till Personal och Ledarskap .

Mattsons avhandling visar också att medarbetarnas vilja att följa säkerhetsföreskrifter och ta egna initiativ till förbättringar kan kopplas till deras benägenhet att rapportera brister och olyckor.

- Det ger en kunskap om vilka beteenden, rutiner och organisatoriska faktorer som innebär risker. Även ett bonussystem med otydligt formulerade mål kan innebära ett ökat risktagande. På samma sätt kan ett bonussystem användas som styrmedel för att förmedla vikten av att prioritera säkerhet, säger hon.

Dela på Facebook : Chefens attityd kan förebygga olyckor
Dela på Twitter : Chefens attityd kan förebygga olyckor
Dela på Linkedin : Chefens attityd kan förebygga olyckor