4 tips till manliga chefer
Publicierad 2016-01-15

4 tips till manliga chefer

Många manliga chefer vill jobba med jämställdhet, men vet inte hur. Här är experten Pernilla Alexanderssons fyra bästa tips.

Jämställdhetsfrågan är minst lika aktuell nu som för 30-40 år sedan, om inte ännu mer aktuell. Och väldigt många manliga chefer vill jobba med och för att främja jämställdhet - utan att riktigt veta hur de ska gå till väga.

Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd på Add Gender, berättar i tidningen Chef att många män efterfrågar att någon berättar för dem hur de ska arbeta med jämställdhetsfrågor.

- Många kan behöva hjälp med att stå på sig och säga ifrån när det är en grabbig jargong på jobbet och hur de kan stoppa det i ett tidigt skede, säger hon.

Men hur ska då manliga chefer som vill arbeta jämställdhetsfrämjande gå tillväga? Pernilla Alexandersson delar med sig att fyra kloka tips:

1. Ledarskap
Det är en ledarskapsfråga att säga ifrån. En manlig chef, precis som många kvinnor, måste acceptera att alla inte kommer att tycka om det.
2. Rutiner
Finns det riktlinjer för jämställdhet på arbetsplatsen? Om inte, sätt upp dem. Med riktlinjer finns det något att hänvisa till, vilket gör arbetet lite lättare.
3. Agerande
Följ de riktlinjer och rutiner som finns. Se till att sprida dem på arbetsplatsen.
4. Makt
Använd det handlingsutrymme och mandat du har i din chefsroll. Hur kan du informera, utbilda och informera fler utifrån din position?

Läs artikeln i Chef: Så kan man främja jämställdhet på jobbet

Dela på Facebook : 4 tips till manliga chefer
Dela på Twitter : 4 tips till manliga chefer
Dela på Linkedin : 4 tips till manliga chefer