Stötta medarbetare i kris
Publicierad 2015-11-17

Stötta medarbetare i kris

Som chef har du ett ansvar för att ge krisstöd, även för händelser som inträffar utanför jobbet. Här är åtta tips till dig som ska stötta en medarbetare i kris.

Ledarskap innefattar mycket mer än strategiska beslut och se till att företaget uppnår sina mål. Som chef har du också ett ansvar för att stötta medarbetare som drabbats av olika typer av kriser.

Tänkt dig att någon av dina medarbetare blir allvarligt sjuk eller att någon närstående dör - då har du som chef ansvar för att ge krisstöd.

Här är åtta viktiga saker att tänka på när du ska stötta en medarbetare i kris:

1. Var synlig

Krisstöd handlar om att skapa trygghet och ge omsorg, särskilt i en akut fas. Se därför till att möta människor som är ledsna eller väldigt känslosamma, även om det känns obekvämt. Tänk på att det är ditt ansvar att ge stöd.

2. Var förberedd

Som chef är det din skyldighet att ha kunskap om hur du stöttar en medarbetare i kris, oavsett orsaken till krisen ifråga. Varför inte gå en utbildning för att lära dig hur du kan och ska bemöta människor i kris?

3. Var mänsklig

Kanske känner du dig osäker på hur du ska agera, tala i så fall om det. Men var också tydlig med att du kommer att se till att medarbetaren får det stöd som behövs.

4. Våga ta hjälp

Krissituationer kan vara svåra att hantera och det kan vara klokt att ta hjälp utifrån, till exempel genom att erbjuda psykologstöd.

5. Bekräfta medarbetaren

Det kan vara jättesvårt att sätta sig in i hur en annan person känner, i synnerhet om saker och händelser som man själv saknar erfarenhet av. Men det viktigaste är inte att förstå, utan att bekräfta medarbetarens upplevelse för att skapa trygghet.

6. Våga prata

Att vara tyst är inget alternativ, det är att vara ointresserad. Som chef är det ditt ansvar att höra av dig till medarbetare i kris, kanske bara för att fråga om du kan göra något. Tänkt på att den drabbats av en jobbig upplevelse är sårbar och behöver känna tillhörighet.

7. Lyssna

En person som befinner sig i en krissituation har ofta behov av att prata och att bearbeta frågor som dykt upp. Inte sällan flyter existensiella frågor upp till ytan, frågor som du inte behöver besvara - utan bara lyssna på.

8. Kasta kraven

En person i kris kan behöva ha människor omkring sig, men orkar kanske inte jobba. Om personen ändå vill vara på jobbet, så låt honom eller henne vara det utan krav på prestation.

Läs mer: Ge rätt stöd till medarbetare i kris (Chef).

Dela på Facebook : Stötta medarbetare i kris
Dela på Twitter : Stötta medarbetare i kris
Dela på Linkedin : Stötta medarbetare i kris