Äldre chefer är bättre på att utveckla medarbetare än yngre kollegor
Publicierad 2015-09-15

Äldre chefer är bättre på att utveckla medarbetare än yngre kollegor

Yngre chefer fokuserar på att nå sina egna mål medan äldre chefer är lagspelare som är bättre på att utveckla sina medarbetare visar en ny svensk studie.

Yngre och äldre chefer skiljer sig åt. Det visar en forskningsstudie gjord av forskare från Göteborgs universitet. En tydlig skillnad är att de yngre cheferna ser sig själv som största möjligheten att lyckas medan de äldre ser sina medarbetare som största möjligheten.

- De yngre cheferna är mer karriärsmedvetna och ambitiösa. Med åldern ändras fokus från den egna karriären till att vara en lagspelare och utveckla medarbetarna. Det gör i sin tur att en mer tolerant inställning odlas fram vilket kan vara en orsak till att vinnarskallen minskar, säger Trevor Archer, professor i psykologi, som står bakom studien.

6 789 chefer mellan 30 och 60 år har bidragit till det digra undersökningsmaterialet som utgörs av svar på det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent.

Studien, som publicerades i maj , visar också att äldre chefer är lika riskvilliga och har lika stor initiativförmåga som yngre chefer. De stora skillnaderna ligger i huvudsak i hur de yngre respektive äldre chefer arbetar och var de lägger sitt fokus.

- Samtidigt som vinnarinstinkten och ambition tenderar att vara större hos yngre chefer så har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är betydligt mer för detaljstyrning. Det går alltså inte att säga huruvida en äldre eller yngre chef alltid är det bästa för ett företag, säger Trevor Archer.

Läs mer: Äldre chefer bättre på att utveckla medarbetare (Chef)

Dela på Facebook : Äldre chefer är bättre på att utveckla medarbetare än yngre kollegor
Dela på Twitter : Äldre chefer är bättre på att utveckla medarbetare än yngre kollegor
Dela på Linkedin : Äldre chefer är bättre på att utveckla medarbetare än yngre kollegor