Ledarskapet har stor påverkan på prestationen
Publicierad 2015-09-11

Ledarskapet har stor påverkan på prestationen

Ledarskapets kvalitet är avgörande för medarbetarnas prestationer. Det visar en stor internationell forskningsstudie.

I en forskningsstudie har Nicholas Bloom, professor vid Stanforduniversitetet, tittat på olika mått av ledningskvalitet inom skolans värld. Resultaten, som sammanfattas i en rapport från SNS Analys, visar ett tydligt samband mellan ledningskvalitet och elevernas skolprestationer.

Skolor med högre kvalitet på ledning och styrning visar bättre elevresultat än skolor där ledarskapskvaliteten är lägre. Sambandet är minst dubbelt så starkt som det mellan lärarnas kompetens och elevresultat och tio gånger starkare än kopplingen mellan klasstorlek och elevresultat.

Sverige hamnar på andra plats i studiens ranking av styrnings- och ledningskvalitet, bakom Storbritannien, men före Kanada och USA. Studien bygger på intervjuer med rektorer vid 1 800 skolor i Brasilien, Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Sambandet mellan ledarskap och resultat är stort även utanför skolans värld och resultaten av studien är lika aktuellt inom andra branscher och verksamheter.

Källor: Kvalitetsmagasinet, SNS Analys.

Dela på Facebook : Ledarskapet har stor påverkan på prestationen
Dela på Twitter : Ledarskapet har stor påverkan på prestationen
Dela på Linkedin : Ledarskapet har stor påverkan på prestationen