Bättre beslut med meditation
Publicierad 2015-08-26

Bättre beslut med meditation

Mediterande chefer tar bättre beslut och är mer hänsynsfulla i sina arbetsrelationer. Det visar en studie från Handelhögskolan.

Det är Handelshögskolan som i en studie visat att meditation kan göra chefer till bättre beslutsfattare. Ett meditativt förhållningssätt till problem och andra frågor kan dessutom hjälpa chefer att välja rätt i större utsträckning.

− Genom att stanna upp och betrakta sina egna tankar, känslor och förnimmelser får cheferna tillgång till mer och rikare information om situationen samtidigt som de också tydligare ser sin egen roll i sammanhanget, säger Lasse Lychnell i ett pressmeddelande och tillägger:

- På så vis kan de undvika att upprepa automatiserade handlingsmönster eller fatta förhastade beslut under inflytande av starka känslor.

Studien, där Lychnell har följt sju mediterande vd:ar och ägare av små och medelstora företag, visar att de ledarna har en större tendens att gå till grunden med problem i organisationen, istället för att bara behandla dåliga symptom som uppstår. De deltagande ledarna är dessutom ärliga och öppna gentemot sina medarbetare.

− Förhållningssättet har gett de mediterande cheferna möjlighet att integrera insikter från meditationen med det dagliga arbetet, säger han.

Dela på Facebook : Bättre beslut med meditation
Dela på Twitter : Bättre beslut med meditation
Dela på Linkedin : Bättre beslut med meditation