Svenska chefer är medelmåttor
Publicierad 2015-08-18

Svenska chefer är medelmåttor

Svenska chefer lägger för lite tid på ledarskapsrelaterat arbete, vilket går ut över kvaliteten på ledarskapet och på resultatet.

Chefer lägger för lite tid på ledarskapsrelaterat arbete - vilket påverkar kvaliteten på deras ledarskap och på resultatet. Det visar en undersökning som Ennova har gjort.

I undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2000, ger fyra av tio medarbetare sin chef dåligt betyg. Framför allt är det bristande feedback och otydliga mål som drar ner betyget för svenska chefer.

Mest alarmerande är kanske ändå den ringa tid chefer lägger på ledarskapsrelaterat arbete. Undersökningen visar att var femte svensk chef ägnar mindre än en tiondel av sin arbetstid åt just ledarskapsrelaterat arbete. Antalet chefer som ägnar en försvinnande liten del av sin tid åt detta har dessutom ökat de senaste åren.

- Det är oroväckande, då chefer skapar resultat genom andra och därför bör prioritera ledarskapsrelaterat arbete. Mycket tyder på att både de chefer som ägnar lite tid åt detta och deras närmaste chefer saknar den insikten, säger Agneta Saxeby, konsult på Ennova.

Undersökningen visar att det finns ett tydligt sambandet mellan ledarskapets kvalitet och den tid som ägnas åt att jobba med ledarskapet. I länder som USA, Kanada, Indien och Kina där ledarskapskvaliteten är högst lägger också chefer mest tid på att jobba med sitt ledarskap.

Nu är inte Ennovas Global Employee and Leadership Index enbart trist läsning för svenska chefer. Den visar också att den skandinaviska kulturen är bra på att skapa tillit och öppenhet - och det finns potential att förbättra ledarskapskvaliteten.

Dela på Facebook : Svenska chefer är medelmåttor
Dela på Twitter : Svenska chefer är medelmåttor
Dela på Linkedin : Svenska chefer är medelmåttor