Han leder människor i kris
Publicierad 2015-11-27

Han leder människor i kris

Hur leder man människor som tvingats lämna sin trygghet, som förlorat sin identitet och som mår dåligt? Mattias Hellström berättar om sina erfarenheter av krisledarskap.

Det finns inget universellt ledarskap som alltid fungerar. Olika slags ledarskap passar för olika organisationer, i olika sammanhang och skeden, framförallt när de kulturella och religiösa preferenserna är vitt skilda.

- Det finns väldigt många olika sätt att göra saker bra på men det är viktigt att ens eget ledarskap passar uppgiften, säger Mattias Hellström.

Mattias Hellström vet vad han pratar om. Med sin bakgrund som platschef på ett boende för flyktingar har han en gedigen erfarenhet av och inblick i att hur det är att leda människor som står inför helt andra utmaningar än vad medarbetare på en arbetsplats gör, människor som befinner sig i olika former av kris.

- Människor reagerar på olika sätt när de kommer till asylboenden. Vissa känner lugn när de får en fast plats i tillvaron, andra blir stressade över att tillvaron inte är vad de har förväntat sig.

Även om ett asylboende kan tyckas vara något helt annat än ett företag eller en organisation vilar ledarskapet på samma grunder.

- Vi jobbar alla med människor. Det som skiljer är att vi jobbar med människor från olika bakgrunder, kulturer, religioner, erfarenheter och behov - och det kan leda fram till situationer som inte uppstår på arbetsplatser, säger Mattias Hellström. Dessutom är ett asylboende en organisk arbetsplats där utmaningarna förändras över tid.

Viktigt att aktivera alla

Mattias Hellström
Mattias Hellström

Mattias berättar om hur känslan av förlorad identitet många gånger skapar obalanser, som i sin tur leder fram till olika typer av situationer och utmaningar.

- Män som är vana att försörja sina familjer kanske bryter mot några av de regler som finns på boendet i frustration över att vara sysslolösa eller för att visa sin plats i den hierarki som uppstår. På samma sätt kan kvinnor som inte längre kan hjälpa till att laga mat, städa eller göra det som de är vana att göra skapa konflikter eller diskussioner.

Nyckeln till ett bra klimat där de boende är i balans är att erbjuda aktiviteter. Aktiviteternas natur är av ganska ringa betydelse, det är det faktum att det finns något att göra som spelar verklig roll.

- Förutom att få del av svenskalektioner, skolgång och liknande kan det handla om allt från att få möjligheten att ta hand om trädgården eller klippa gräs till att provsmaka mat eller vara med i diskussioner när beslut ska tas, säger Mattias och fortsätter:

- Vi hade en stor pingisturnering under min tid som platschef på ett boende utanför Uppsala. Till min förvåning upptäckte jag att det blev en lång kö av personer som ville spela mot mig och jag fick spela match efter match … Dagen efter upplevde jag ett helt annat bemötande än tidigare. Pingisturneringen gav männen något att fokusera på, ett mål att stäva mot och dessutom möjligheten att vinna över chefen. Den ganska enkla aktiviteten gjorde väldigt gott för boendet och skapade ett slags band mellan alla.

Få regler och tydlighet

Regelverken är extremt enkla och tydliga på de boenden där Mattias varit verksam. Det är fyra huvudpunkter som de boende ska följa:

  • Rökning inomhus är förbjudet.
  • All mat äts i matsalen.
  • Efter kl 22.00 ska det vara tyst, med hänsyn till barnen.
  • Alla ska respektera varandra, oavsett nationalitet, religionstillhörighet, kultur och så vidare.


Utöver det finns självklart regler för att säkerhet och sekretess ska fungera på boenden.

- Det är jätteviktigt att ha förståelse för den komplexitet som finns och den stress som många människor på boenden upplever, men regelbrott kan aldrig tillåtas. Vi jobbar utifrån tre grundpelare på våra boenden: lugn, tydlighet och ärlighet. Man måste förstå att det finns viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till och att en lugn tillvaro snabbt kan vändas till en hotfull situation där både personal och boende måste sättas i säkerhet.

De tre ledorden är också vad Mattias tittar efter när han anställer personal till olika boenden.

- Det är enormt viktigt att de anställda är lugna, stresståliga och snälla, men också att de är duktiga på att prata med människor. Dialogen är jätteviktigt, det märker man snabbt. Tar man sig tid att prata med människor får man mycket tillbaka. Det är precis som i allt ledarskap att man får respekt genom visa respekt.

Dela på Facebook : Han leder människor i kris
Dela på Twitter : Han leder människor i kris
Dela på Linkedin : Han leder människor i kris