Tipsen för dig som leder på distans
Publicierad 2015-06-01

Tipsen för dig som leder på distans

Ledarskap kan se olika ut, i synnerhet för den som leder på avstånd. Här är tipsen för dig som leder personal på distans.

Många chefer har sina medarbetare spridda över landet. Att leda och coacha sina anställda på distans är inga bekymmer, men ställer lite andra krav.

När distansarbete kommer på tal tänker vi vanligen på anställda och medarbetare som utför sitt jobb på andra platser än det traditionella kontoret. Men att arbeta på distans innebär mer än så, det avser både tid och rum.

Det är i dag inte heller särskilt ovanligt att du som chef har en mixad grupp där vissa av dina medarbetare jobbar från samma arbetsplats som du själv gör, medan andra är på resande fot eller har andra former av mobila upplägg.

Att som chef leda en arbetsstyrka som rent fysiskt befinner sig utanför kontorets väggar kan för somliga vara ganska utmanande. Inte desto mindre är det fullt möjligt, men det ställer samtidigt lite andra krav på ledarskapet.

Viktigt med tydlighet

Ledarskapet är lika viktigt när anställda och medarbetare jobbar på distans som när de arbetar på ett och samma kontor. Däremot är valet av och antalet kommunikationskanaler av största vikt.

De som jobbar på distans har i de flesta fall ett självständigt arbete och träffar inte dig som chef i särskilt stor omfattning. Det innebär att du som chef behöver vara väldigt tydlig med vilka mål arbetsuppgifter och mål som gäller - och vilka förväntningar du har på dina medarbetare.

Ansvar och kommunikation

En tydlig roll- och ansvarsfördelning är grunden till ett lyckat ledarskap på distans. Med tydlighet blir det enkelt att stämma av eventuella oklarheter och förstå varandras roller.

Med den teknik som finns till hands i dag är det enkelt att kommunicera med medarbetare, oavsett var de befinner sig. Mobiltelefon och e-post är de mest naturliga och enklaste kommunikationsverktygen, men det är nästan lika enkelt att ta ett videomöte via mobil eller surfplatta.

Närhet trots avstånd

Den kanske mest utmanande uppgiften för dig som leder anställa på distans är att skapa en vi-känsla. Ett sätt att minska det fysiska avståndet och skapa en känsla av grupptillhörighet är att samla dina medarbetare med jämna mellanrum, men också att besöka dem då och då.

Genom att besöka dina distansarbetande medarbetare visar du att du är intresserad och skapar en viktig känsla av genuint engagemang.

Dela på Facebook : Tipsen för dig som leder på distans
Dela på Twitter : Tipsen för dig som leder på distans
Dela på Linkedin : Tipsen för dig som leder på distans