Nå talangerna med storytelling
Publicierad 2016-01-18

Nå talangerna med storytelling

Att beröra känslor och tala till logiken samtidigt är ett effektivt sätt att nå ut i det intensiva mediebruset. Ulrika Nybäck, en av Sveriges främsta experter inom storytelling avslöjar hur man når nya talanger genom att skapa fängslande berättelser.

Hur kan storytelling göra företag attraktiva som arbetsgivare?
- HR-chefer vill nå de främsta talangerna som samtidigt delar verksamhetens värderingar och visioner eftersom matchningen då blir lyckad och hållbar över tid. Storytelling handlar om att beröra känslor och på så sätt få människor att minnas vad ni står för och vart ni är på väg. Att jobba med berättelser ökar sannolikheten att människor som delar era värderingar söker sig till er.

Vilka berättelser bör lyftas fram?
- Börja med att formulera vilka målgrupper ni vill nå och ta reda på vilka medievanor de har. Är det teknikstudenter, de bästa programmerarna eller är det era befintliga medarbetare som borde bli mer entusiastiska över det värde som ni tillför marknaden och samhället?

Hur når man ut på bästa sätt?
- När ni vet vilka målgrupper ni vill nå är det dags att skapa en plan för vilka berättelser ni vill lyfta fram, när ni ska göra det och i vilka medier. När jag leder workshops diskuterar vi ofta vilka berättelser som passar bäst att sprida som rörlig bild, vilka som gör sig bäst i reportageform och hur man kan sprida berättelser i olika kanaler för att öka antalet delningar och nå så många som möjligt.

Kan du ge några handfasta tips för hur man bygger en berättelse?

Ulrika Nybäck är en av Sveriges främsta experter på storytelling. Foto: Ida Knudsen.
Ulrika Nybäck är en av Sveriges främsta experter på storytelling. Foto: Ida Knudsen.

- Två tumregler är tre P; person, plats och problem, eller tre V; vem, vad och varför. Berättelserna ska svara på dessa frågor och bör även innehålla en dramatisk vändning, vara detaljrika och brukar delas mer när den har ett högre syfte. Syftet kan vara att ni vill skapa Sveriges mest kreativa skola, att ni vill bidra till en renare luft med era solcellsdrivna bilar eller att ni vill möta glada och fokuserade människor tack vare er meditationsapp.

Var finns de mest fängslande berättelserna?
- I stort sett överallt. Ibland blir effekten bäst när ni intervjuar kunder som är väldigt nöjda med era tjänster eller produkter. Ni kan även låta medarbetare berätta när de kom på en lösning till en tuff utmaning och vilket värde det skapade. Ni kan lyfta fram karismatiska ledare som berättar om er vision eller något avgörande som hänt bakåt i tiden som fortfarande har ett värde för att bygga er företagskultur.

Så når du de främsta talangerna med storytelling:

  1. Börja med att formulera vilken målgrupp ni vill nå.
  2. Skapa en så kallad persona, en bild av vem ni vill nå och ta reda på vilka medievanor hen har.
  3. Inventera egna berättelser i en kreativ workshop.
  4. Skapa en årsplan för när och i vilka medier ni bör sprida berättelserna.
  5. Utse ambassadörer som utgör ett Storytellingråd. Deras uppgift är att fånga upp och sprida nya berättelser.
  6. Mät effekten, vilka berättelser når ut till önskade målgrupper? Mät antalet delningar, likes och hur många som kontaktar er efter att ha läst eller lyssnat.


Dela på Facebook : Nå talangerna med storytelling
Dela på Twitter : Nå talangerna med storytelling
Dela på Linkedin : Nå talangerna med storytelling