Att leda de som inte får lön
Publicierad 2015-10-26

Att leda de som inte får lön

Skulle dina medarbetare stanna kvar utan lön? Det är den utmaningen som Malin Cronqvist står inför varje dag. - Är jag en dålig ledare har jag snart inga medarbetare kvar, säger Malin som driver organisationen Help to Help.

Att framgångsrikt leda en organisation där man varken kan använda morot eller piska för att driva utvecklingen framåt kräver ett väl genomtänkt ledarskap. Malin Cronqvist som är grundare och verksamhetsledare för organisationen Help to Help har lyckats med detta.

Help to help sponsrar högskoleutbildning för ungdomar i Tanzania genom crowdfunding av skolavgifter och skapar nätverk mellan studenter och lokala företag.

- Vi vill ge fattiga, men drivna unga människor möjlighet att vara del av en positiv förändring och uppnå sina drömmar genom att utbilda sig till lärare, läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och så vidare. När studenterna tar examen och börjar arbeta påverkas inte bara deras och deras familjers livssituation till det bättre, deras utbildning gynnar också företag i landet och samhället i stort, säger Malin.

Organisationen har vuxit sedan starten för fem år sedan och är nu sju personer stor, där två är avlönade och resterande arbetar som volontärer vid sidan av studier eller andra jobb.

Kristofer Persson - Malin Cronqvist, grundare till organisationen Help to help. Foto: Kristofer Persson.
Malin Cronqvist, grundare till organisationen Help to help. Foto: Kristofer Persson.HRnytt frågade Malin hur det är att leda personer i en organisation där majoriteten arbetar ideellt och egentligen kan packa ihop och lämna om de vill?

- Det handlar i första hand om att skapa ett klimat i gruppen som inte förutsätter att man måste ställa krav, utan att var och en verkligen vill göra sitt bästa för att slutföra det man tagit på sig att göra. Det handlar också om att se till att alla känner sig viktiga. Om man får ansvar för något som betyder mycket för verksamheten eller för teamet vill de allra flesta leverera, och då behöver man inte ställa massa krav som ledare.

Är det skillnad på att leda de som jobbar ideellt mot de som har lön?

- Egentligen bygger det nog på samma principer, att som ledare motivera, inspirera, berömma och se till att utveckla sina medarbetare. Men om du leder personer som arbetar ideellt är det otroligt viktigt att du verkligen är den där goda ledaren. Personer som jobbar för en lön kan kanske stå ut med en sämre chef för att en typ av belöning kvarstår. Men om jag är en dålig ledare har jag snart inga medarbetare kvar. Det krävs att man som ledare verkligen förstår varje teammedlems verkliga drivkraft och vilken typ av belöning de önskar. Vissa vill utvecklas i rask takt och få mycket ansvar, andra vill mest vara en del av ett team och för somliga är det känslan av att göra något bra för världen som är den stora belöningen.

Vad får man ut av arbetet i stället för lön?

- I vårt team handlar det mycket om att få en möjlighet att göra något viktigt på riktigt, något som man tror på. Alla i teamet har på något sätt en relation till våra studenter och får på så sätt ett direkt kvitto på vilken effekt vårt arbete har. Många av mina medarbetare poängterar också att de gillar att de får en möjlighet att tidigt ta stort ansvar, vara kreativa och förverkliga sina idéer. Om det så handlar om ett pressmeddelande eller om hur vi kan utveckla vår urvalsprocess. Vi bejakar kreativitet, men sätter stor vikt vid kvalitet vilket gör att alla kan känna sig stolta över det vi åstadkommer.

Hur är ditt ledarskap?

- Jag försöker vara en tydlig, pålitlig och lyhörd ledare. Tydligheten är viktig för att alla ska känna sig trygga i vårt team och med mig som ledare. Är jag tydligt och ärlig slipper mina medarbetare lägga tid och energi på att försöka fundera ut vad jag egentligen menade. Pålitligheten handlar om att var och en ska veta vad man kan förvänta sig av mig och vara trygg i att jag gör mitt bästa för att leverera det. På så sätt visar jag också att jag värdesätter att mina medarbetare är pålitliga, står vid sitt ord och tar ansvar. Är jag inte också lyhörd är det svårt att veta om jag sänder mitt budskap på rätt kanal och gör jag inte det blir det såklart otydligt. Oro och missförstånd har vi inte tid med och det blockerar all form av kreativitet och glädje. Att få och kunna fokusera på att tänka nytt skapar innovativa team och idag behöver alla vara sådana för att överleva.

Tror du det är svårare att leda i en ideell verksamhet?

- Både ja och nej skulle jag säga. Jag har förmånen att ha personer i mitt team som verkligen brinner för Help to Help och det vi gör. Samtidigt gäller det för mig att hela tiden föda den elden med nytt bränsle eftersom det varken finns andra morötter eller någon piska. Det kan alltså kännas svårare för att det ställer krav på en som ledare att se alla hela tiden och snappa upp minsta lilla engagemangssvacka, fira flitigt och aldrig slösa med beröm.

Vad motiverar dig i ditt ledarskap?

- Att skapa team där var och en av mina medarbetare når sin fulla potential och hela tiden utvecklar den potentialen. Alltför många människor sitter med oförlöst potential för att deras ledare inte har förmåga att se och ge de rätta förutsättningarna. Om alla mina medarbetare blomstrar maximalt blomstrar också verksamheten maximalt.

Malins ledarskapsstips

  • Fundera mycket över ditt ledarskap, ditt sätt att kommunicera och över hur du hanterar situationer i stort och smått.
  • Våga låta ditt ledarskap utvärderas av ditt team.
  • Kom ihåg att ditt ledarskap inte är synonymt med din person. Det gäller att lära sig hur ens beteende speglas i medarbetarna och att använda det till sin fördel. Lär man sig det kan man manövrera undan en hel del stormar och framför allt spara tid och energi för hela teamet.Läs mer om: Help to Help

Om Malin Cronqvist

Dela på Facebook : Att leda de som inte får lön
Dela på Twitter : Att leda de som inte får lön
Dela på Linkedin : Att leda de som inte får lön