Att leda människor utanför normen
Publicierad 2015-09-23

Att leda människor utanför normen

Vad behövs för att skapa en arbetsmiljö där individer kan prestera och känna sig värdefulla istället för tvärtom? Ledarskapsexperterna ger sina bästa råd.

Vad behövs för att skapa en arbetsmiljö där individer kan prestera och känna sig värdefulla istället för tvärtom? Skulle organisationen och ledarna kunna göra enkla förändringar som dramatiskt ökar arbetsglädjen och effektiviteten? I så fall hur?

Det ligger i sakens natur att mittemellan eller halvfart generellt sett inte existerar för människor utanför normen. Att då försöka prestera i organisationer där just anpassning till denna norm är ett uttalat krav eller outtalat krav är därför dömt att misslyckas. Konsekvenserna av detta blir dessutom stora då skillnaden mellan att prestera och inte prestera alls ofta är hårfin. PÅ eller AV - inte mittemellan, vilket är något som inte är lätt att förstå - inte ens för de som är där utanför normen.

Christina Kumlin och Therese Birnstingl, som arbetar som ledarskapskonsulter, och Torkel Nyberg, som är civilingenjör och IT-konsult, har tillsammans sammanställt ett antal tips för ledare som gör stor skillnad för att bevara energin och motivationen på jobbet för personer som är utanför normen. De anser att det behövs både en inkluderande företagskultur och ett individstyrt ledarskap som stödjer allas unika personlighet.

Therese och Torkel har själva erfarenheter av hur det är att leva med diagnoser. Therese har ADHD medan Nyberg har Aspergers syndrom och ADD.

Att ta vara på allas egenskaper har många fördelar. Personer med ADHD har till exempel mycket energi är impulsiva och drivande men kan ha svårt med uppmärksamhet och blir lätt distraherade. Att man är impulsiv kan också innebära att man bidrar med många nya idéer och kreativitet. Många med ADHD är orädda och vågar göra sådant som andra inte vågar.


Christina Kumlin, ledarskapskonsult och VD för Konsulthuset AB.
Christina Kumlin, ledarskapskonsult och VD för Konsulthuset AB.

En person med Aspergers syndrom har en stor uthållighet lätt för att koncentrera sig på uppgifter som upplevs meningsfulla och intressanta. De är också mycket innovativa och högpresterar ofta inom sina expertområden.

Utmaningen är att tolka och förstå 'normala' människors ansiktsuttryck, kroppsspråk och känslouttryck. Möten och aktiviteter som främst är av social karaktär på arbetsplatsen kan rent av vara destruktiva. Dessa upplevs ta bara bort fokus och energi från det som är viktigt - själva arbetsuppgiften och den affärsmässiga nyttan.

Att leda människor med ADHD kan innebära:

  • Behöver en chef som ser dagsformen - PÅ eller AV. Chefen behöver ha en stor lyhördhet för att snabbt kunna växla mellan att vara instruerande, coachande eller delegerande beroende på vad som avhandlas. Vid AV, då behövs extra mycket uppmuntring, lyssnande och hjälp med problem-lösning för att återuppbygga självförtroendet
  • För att skapa engagemang gällande mål och förväntningar så krävs dialog och involvering för att sammanhanget ska bli tydligt och att målen ska kännas meningsfulla för att bli accepterade
  • För mycket kontroll och detaljstyrning ger garanterat AV- beteende. Viktigt att själv få styra över tid, arbetsuppgifter och beslutsfattande inom ramen för målen. Kan behöva hjälp att slutföra.
  • En engagerad chef som bryr sig. Om chefen är ointresserad och oengagerad blir jobbinsatsen dålig. Energin går då åt till att försöka förstå varför chefen inte bryr sig
  • Möjlighet till fysisk aktivitet

Att leda människor med Aspergers syndrom kan innebära:

  • Behöver en chef som framförallt är en hinder-röjare. Chefen skapar då möjlighet att arbeta fritt med uppgifter som inspirerar utan att störas allt för mycket av sådant som uppfattas som besvärligt.
  • Kommunikation och interaktion med andra bör chefen sköta såtillvida det inte handlar om affärer och produkter inom expertområden.
  • En insiktsfull chef med förståelse för sin roll samt har tillräckligt hög ämneskompetens, vilket är viktigt för förtroendet.
  • Självstyre är extremt viktigt. Det kan finnas ramar och mål, men detaljstyrning och övervakning är förödande. Viktigt är också att ge utrymme att arbeta fritt på de tidpunkter när energin finns tillgänglig och för att kunna prestera maximalt
  • Ledarens mål är att ta tillvara kreativiteten då många är mycket innovativa och hög presterar inom sina expertområden

Boktips:

Therese Birnstingl och Torkel Nyberg har skrivit boken Halvhalt, om att försöka leva ett normalt liv med diagnoserna Aspergers syndrom, ADD, ADHD och bulimi.

Therese är samtalsterapeut, ledarutvecklare och gruppträningsinstruktör. Hon fick sin ADHD-diagnos för två år sedan. Torkel är civilingenjör med 25 års erfarenhet som konsult och av eget företagande i IT- och internetbranschen. Torkel som i dag arbetar som IT-konsult med bland annat utvecklar algoritmer för kapitalförvaltning fick diagnoserna Aspergers syndrom (2002) och ADD (2013).

Dela på Facebook : Att leda människor utanför normen
Dela på Twitter : Att leda människor utanför normen
Dela på Linkedin : Att leda människor utanför normen