Kostnaderna för ohälsa ökar
Publicierad 2019-02-02

Kostnaderna för ohälsa ökar

Ohälsa kostar svenska företag miljardbelopp varje år. Men stress går att förebygga och det finns hjälp att få för att hitta balans i livet.

En kartläggning som försäkringsföretaget Euro Accident har gjort visar att kostnaderna för ohälsa ökar markant. Bara bland landets hundra största företag uppgår kostnaderna till omkring 40 miljarder kronor per år.

- Det är viktigt att företagen tänker om och börjar jobba mer med förebyggande åtgärder, säger Miles de Champs, affärsområdesansvarig på Euro Accident.

Miles de Champs anser att företag bör investera mer i personalens hälsa.

- Svenska företag har varit väldigt framgångsrika med att säkerställa produktionen med en effektiv riskhantering. Nu är det dags att arbeta på likartat sätt med den kanske viktigaste resursen man har - personalen.

Den faktiska kostnaden är ännu högre
Bland de svenska storföretagen uppgår kostnaderna för ohälsa till 18 procent av den totala lönekostnaden per år - och då är inte kostnader för psykisk ohälsa med i beräkningen. Den faktiska kostnaden är därför med stor sannolikhet betydligt högre än 40 miljarder kronor på år.

- De flesta som deltog i undersökningen trodde att utgifterna för ohälsa utgjorde väsentligt mindre än de 18 procent av lönekostnaden. Men skulle man även räkna med andra faktorer som otydligt ledarskap, arbetsmiljö, psykosocial ohälsa och övervikt ligger 20-25 procent av lönekostnaden förmodligen närmare sanningen, säger Miles de Champs.

En investerad krona ger fem tillbaka
Allt fler företag har förstått vikten av att ha en väl utarbetad strategi personalhälsa - och att satsningar på personalens hälsa är en plusaffär.

- Poängen är att man kommer att öka sin produktivitet och lönsamhet om man arbetar på rätt sätt med personalens hälsa. Det är inte småpengar det handlar om, säger de Champs, och understryker att det är en bra ekonomisk affär att satsa pengar på personalhälsa.

- Det finns studier som visar att en investerad krona ger fem tillbaka.

Invividanpassade satsningar ger bättre resultat
Många företag satsar på olika former av friskvårdsbidrag för att motverka ohälsa hos personalen, men når då ofta bara de som ändå hade köpt ett gymkort eller liknande.

För att nå riktigt bra resultat räcker det dock inte med att enbart fokusera på fysisk träning och bättre kondition, utan även se över personalens kostvanor. Med personanpassade satsningar där varje individs kostvanor får en
översyn kan företag nå ännu längre - samtidigt som man minskar kostnaderna.

Fråga gärna Julia Stahre, legitimerad dietist, om hälsofrågor på info@dietistboxen.se

Dela på Facebook : Kostnaderna för ohälsa ökar
Dela på Twitter : Kostnaderna för ohälsa ökar
Dela på Linkedin : Kostnaderna för ohälsa ökar