Satsning på hälsa sparar pengar
Publicierad 2018-09-21

Satsning på hälsa sparar pengar

Företag som satsar på god hälsa för sina anställda minskar inte bara sjuktalen, de sparar dessutom stora pengar. Undersökningar visar att satsningar på friskvård och hälsa är en vinstaffär.

Det finns ett tydligt samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Svensk forskning visar dessutom att företag som prioriterar sina anställdas hälsa både är mer effektiva och lönsamma än företag som inte göra samma prioriteringar.

- Mer än 500 000 kronor kan sparas på fyra år när en anställd med 23 000 kr i månaden byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp, säger hälsoekonomen Stefan Lundström.

Vad kan företagen göra?
Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en viktig och i många fall avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Stödjande och tillitsfullt ledarskap minskar stressen samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen.

Delaktighet är en annan viktig nyckel för en frisk arbetsplats. När anställda känner att de har möjlighet att påverka sin situation ökar såväl engagemanget som tillfredsställelsen.

Att ha en fungerande kommunikation är också det en viktig del för att minska sjuktalen.

Rätt kost kan spara massor
Men viktigast av allt är hälsan hos de anställda. Genom att satsa på friskvård, regelbunden och rätt sammansatt mat samt hjälp att sluta röka eller gå ner i vikt kan företaget spara stora pengar.

Många företag låter sina medarbetare träna på arbetstid och ger personalen möjlighet att köpa gymkort till förmånliga priser, men lägger liten eller ingen fokus på kostens betydelse för måendet.

Väldigt många vet hur man bör äta för att må bra, men slarvar med kosten. Genom att ge sina anställda möjlighet till individuell näringsberäkning och personanpassade kostråd kan stora steg tas mot god hälsa på arbetsplatsen.

Uppföljande insatser ökar chanserna ytterligare för att fler medarbetare går från riskgrupp till friskgrupp, vilket i sin tur ökar såväl arbetskapaciteten som lönsamheten.

Fråga gärna Julia Stahre, legitimerad dietist, om hälsofrågor på info@dietistboxen.se

Dela på Facebook : Satsning på hälsa sparar pengar
Dela på Twitter : Satsning på hälsa sparar pengar
Dela på Linkedin : Satsning på hälsa sparar pengar