Förebyggande sjukpenning gjorde underverk för hälsan
Publicierad 2016-06-14

Förebyggande sjukpenning gjorde underverk för hälsan

Tina Bengtsson är HR-strateg på Torsby kommun. När hon började där hade kommunens anställda hög och ökande sjukfrånvaro - nu är den lägst i landet. Hemligheten: förebyggande sjukpenning.

Förebyggande sjukpenning är en möjlighet hos Försäkringskassan som få känner till och som därför inte nyttjas i någon större utsträckning.
- Om det finns en risk för att en medarbetare ska bli sjukskriven kan man få sjukpenning innan man blir långvarigt sjuk. Det krävs att en läkare skriver ett underlag med en beskrivning av personens bekymmer och en handlingsplan som vi tar fram tillsammans, förklarar Tina Bengtsson i Sunt Arbetsliv.


Tina Bengtsson, HR-strateg på Torsby kommun
Tina Bengtsson, HR-strateg på Torsby kommun (Foto: Adam Fredholm/Suntarbetsliv)

Men för att dra nytta av denna speciella form av sjukpenning krävs det förstås att man fångar upp människorna som befinner sig i riskzonen. Därför har en viktig del varit att utbilda chefer, både i vad lagen säger och i hur man går till väga när någon visar tecken på ohälsa. Sedan har cheferna fått i uppgift att sprida det vidare till medarbetarna. Tanken är att alla ska se efter varandra. Tina Bengtsson understryker också att det inte spelar någon roll om det är jobbet eller privatlivet som påverkar ohälsan - alla som behöver hjälp ska få det.

När en medarbetare ser ut att kunna bli sjuk erbjuder kommunen vanligen en insats i form av en sex-veckors-kurs via företagshälsovården. Arbetsgivaren betalar för kursen och under dess gång får medarbetaren förebyggande sjukpenning. Personen kan på så sätt helt koppla bort jobbet och fokusera på sig själv och kursens verktyg.

Ett moment som eftersträvas är att man i kursen - eller i uppföljande stödsamtal - når en så kallad nollpunkt. Läget då ett beslut krävs. Det kan handla om att man väljer att stanna kvar eller att bryta upp. Och det hänger ihop med Tina Bengtsson syn på hur en hälsosam arbetsplats bör se ut:
- Jag tycker det är viktigt att man har bra stämning i arbetslaget. Och jag tycker att det är viktigt att man har möjlighet att påverka det man kan påverka. Jag tänker också att vissa dagar inte är så roliga, men man måste känna för sitt uppdrag i grunden och vilja ha det som sitt jobb, säger hon till Sunt Arbetsliv.

Tina Bengtssons tips för att få medarbetare att må bättre

  • Se till att ledningen fattar beslut om att arbetsmiljö- och hälsoarbete är viktigt.
  • Ta reda på vilket ansvar man har som chef för arbetsmiljö och rehabilitering.
  • Ta reda på Försäkringskassans regler och möjligheter att samarbeta med företagshälsovården.
  • Tänk på att medarbetare som mår bra också producerar bättre.


Dela på Facebook : Förebyggande sjukpenning gjorde underverk för hälsan
Dela på Twitter : Förebyggande sjukpenning gjorde underverk för hälsan
Dela på Linkedin : Förebyggande sjukpenning gjorde underverk för hälsan