Så minskar du stressen bäst
Publicierad 2016-03-21

Så minskar du stressen bäst

Sömn nyckeln till återhämtning - och den enskilt viktigaste faktorn för att minska stress.

Stressen i arbetslivet fortsätter att öka, med allt fler sjukskrivningar till följd. Bara under de senaste fyra åren har sjukskrivningar på grund av stress ökat med 70 procent, enligt en ny rapport från fackförbundet Vision.

Positivt är emellertid att stressproblematiken tas på allt större allvar och att det dagligen skrivs och pratas om vår tids verkliga folksjukdom.

Men på samma gång kan man fråga sig varför det inte skrivs mer om de faktorer som faktiskt motverkar och hjälper till att minska stress.

Vikten av återhämtning

Vägen till ett bättre välbefinnande går alltid via vila och återhämtning. Och den verkliga nyckeln är sömnen. Det är när vi sover som vi återhämtar oss och samlar ny kraft.

- När vi sover kan vi ju inte göra annat. Men det är på dagen som vi gör de val och förändringar som kan förbättra återhämtningen, säger Jaakko Kotisaari, Wellness Specialist på Firstbeat.

I den bästa av världar återhämtar vi oss alltid när vi sover. Men verkligheten är många gånger mer komplicerad än så. Vi återhämtar oss allra bäst när vi sover 7-7,5 timmar. Dessvärre sover många betydligt mindre.

- Vi får för dålig återhämtning var tredje natt, mindre än fyra timmars återhämtning, och var sjätte natt är återhämtningen mindre än två timmar under nattvilan.

Kotisaari lutar sig mot de tiotusentals livsstilsanalyser som Firstbeat har genomfört med anställda på företag över hela Europa.

Ökade insikter ger resultat

Firstbeats livsstilsanalys går ut på att med pulsvariationsmätning mäta och överblicka anställdas hälsa och välbefinnande. Mätresultaten analyseras och används därefter för att öka varje enskild individs insikter.

- Analyserna har tillsammans med professionell rådgivning visat sig vara väldigt effektiv för att förbättra stresskontroll, sömnkvalitet och motionsvanor.

Den verkliga nyckeln för att minska stress och öka välbefinnandet börjar dock på natten, med bättre sömn.

Läs mer:
Nya reglerna du måste veta om
HR-företaget lever som man lär
Nu utmanas företagshälsan
Succé för ny antistress-metod
Ny metod minskar stress

Dela på Facebook : Så minskar du stressen bäst
Dela på Twitter : Så minskar du stressen bäst
Dela på Linkedin : Så minskar du stressen bäst