Hälsa blir en strategisk fråga
Publicierad 2016-01-08

Hälsa blir en strategisk fråga

Wellness management har länge varit stort i USA. Nu börjar allt fler svenska företag ta efter och arbeta aktivt med hälsa för att skapa positiva organisationer.

Svenska företag ligger långt fram när det gäller hälsomedvetenhet och inkluderande ledarskap. Men när det handlar om att arbeta strategiskt med hälsa har svenska arbetsgivare inte kommit lika långt som man gjort i USA - trots att förutsättningarna egentligen är optimala.

Det hävdar professor Dee Edington, som har jobbat med och forskat på wellness management i 35 år.

- Vad är det egentligen som formar vår hälsa? Först trodde vi att det bara handlade om att röra på sig, nu vet vi mycket mer, men jag tror att vi har en lång väg kvar innan vi vet vilka de verkliga grundstenarna i att må bra är. Relationers betydelse tror jag framför allt att vi kommer att lära oss mycket mer om, säger han.

Edington som har hjälpt åtskilliga företag att lyckas med sitt hälsostrategiska är en legendar inom strategiskt hälsoarbete och blev så sent som i fjol utsedd till en av de tio mest inflytelserika personerna inom hr-området av Human Resource Executive Magazine, tillsammans med bland andra president Barack Obama.

Dee Edingtons huvudbudskap är att arbetsgivare måste sträva mot den positiva organisationen och individuell positiv hälsa för att uppnå medarbetarnas fulla potential. Grundstenarna för att nå dit är gemensamma värderingar hos medarbetare och arbetsgivare, samt att se till att båda parter gynnas av att uppnå samma mål.

Läs mer: Så tränar du hjärnan

Det finns en rad olika vägar att gå för att uppnå individuell positiv hälsa. En av dessa, som blivit allt vanligare de senaste åren, är mindfulness. Mindfulness går i stora drag ut på att öka medvetenheten om och närvaron i nuet.

Genom träning i medveten närvaro kan man förbättra koncentrationen avsevärt, vilket ökar såväl fokus som effektivitet, samt bidrar till att skapa lugn även i stressiga situationer.

Sverige ligger efter

Allt fler svenska företag har börjat arbeta strategiskt med sitt hälsoarbete, men merparten har inte kommit särskilt långt.

- Jag hör fler höga chefer poängtera att hälsa är en viktig fråga och de underlättar på olika sätt för medarbetarna att röra på sig. Men man arbetar inte så systematiskt med hälsofrågor, säger Christer Zaar, tidigare vd företagshälsobolaget Previa, till Chef.

Zaar är dock fullt övertygad om att fler och fler svenska arbetsgivare kommer att tvingas se mer strategiskt på hälsoarbetet, inte minst för att minska sjukkostnader och öka engagemang och produktivitet hos medarbetare.

Läs också: Nycklarna till god hälsa

I dag kommer hälsomedvetenheten in underifrån i organisationen, via hälsomedvetna medarbetare. Det menar beteende­medicinaren och ledarskapskonsulten Eva Forsberg Schinkler.

- Vad gör organisationer som har en hög frisknärvaro? De har inte en massa hälsoprogram, de har en god organisation där arbetet är bra strukturerat och de jobbar med vettiga saker. Där skapas god hälsa, säger hon till Chef.

Mycket mer än bara träning

För att lyckas med ett strategiskt hälsoarbete måste företag se förbi traditionell friskvård och träning. Den verkliga nyckeln är att arbetsgivare visar att man vill att medarbetarna ska vara friska och må bra.

- Wellness är inte bara träning och kost utan innefattar i hög grad den mentala delen. Bra wellness för arbetsgivaren är när den anställda känner sig mer lojal och entusiastisk, då kommer resultaten automatiskt, säger Dee Edington.

Han är kritiskt till att fokus när det gäller hälsoinsatserna hela tiden har varit på arbetsgivarens vinning. Medarbetarnas personliga hälsa har bara setts som ett led i att de ska jobba bättre och stanna längre.

Den svenska ledarskapskulturen är mindre hierarkiskt än den amerikanska, vilket ger oss väldigt goda förutsättningar att lyckas med ett mer strategiskt hälsoarbete.

Men för att lyckas fullt ut måste arbetsgivaren se till individen och verkligen anpassa hälsoarbetet individuell, samt i dialog med anställda betona vikten av och bidra till att skapa personliga mål.

I dagsläget är det vanligt att företag väljer kollektiva satsningar och aktiviteter, som till exempel träning - vilket riskerar att dela medarbetarna i läger - och i förlängningen organisationen.

Så lyckas du med wellness management

I en stor genomgång av wellness-program, samt intervjuer med över 300 beslutsfattare, som presenterades i Harvard Business Review 2010, kom man fram till att wellness-satsningar som gav positiva resultat vilade på sex pelare:

1. Lev som du lär
Det krävs att alla ledare i organisationen lever enligt den hälsokultur som de vill skapa.
2. Mål
Wellness-initiativet måste gå hand i hand med företagets filosofi och mål.
3. Relevans
Programmen måste vara relevanta och av hög kvalitet.
4. Tillgänglighet
Träning och till exempel hälsocoach-hjälp måste ­finnas lättillgängligt.
5. Samarbeten
Skapa samarbeten med aktörer inom hälsa för att få ned kostnaderna.
6. Kommunikation
Kommunicera tydligt kring vad som finns tillgängligt och varför det är viktigt, både för medarbetarna och organisationen.

Dela på Facebook : Hälsa blir en strategisk fråga
Dela på Twitter : Hälsa blir en strategisk fråga
Dela på Linkedin : Hälsa blir en strategisk fråga