Har du koll på nya reglerna?
PUBLICERAD 2016-04-21

Har du koll på nya reglerna?

I mars började de nya föreskrifterna för psykisk ohälsa på arbetsplatsen att gälla. Men vet du verkligen vad som gäller nu? Här är reglerna du behöver känna till.

Den sista mars infördes tre nya regler kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Reglerna gäller:

  1. Ohälsosam arbetsbelastning.
  2. Arbetstidens förläggning.
  3. Kränkande särbehandling.


De nya reglerna sammanfattar och förtydligar redan befintliga regler i arbetsmiljölagen. Bland annat förtydligar föreskriften hur viktig dialogen mellan chefer och anställda är för att uppmärksamma risker som kränkningar och ohälsosam arbetsbelastning.

Läs också: Ny metod minskar stress

Ökad psykisk ohälsa

Bakgrunden till reglerna är att den psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser ökar samtidigt som 57 procent av arbetsgivarna inte har någon plan för att hantera problemen, enligt Arbetsmiljöverkets undersökning.

Läs också: Succé för ny antistress-metod

Vad innebär då de nya reglerna i praktiken?

1. Chefer och arbetsledare ska vara utbildade i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling av medarbetare. Som chef bedömer du hur det ska gå till och vad som faktiskt är tillräcklig kunskap.

2. Arbetsgivaren ska motverka ohälsosamma arbetstider som nattarbete, skiftjobb eller arbete på distans där medarbetare förutsätts vara tillgängliga konstant.

3. Företag med minst tio anställda ska ha en skriftlig strategi för hur man arbetar med social arbetsmiljö.

4. All kränkande särbehandling är oacceptabel. Detta kan ses som en förebyggande åtgärd för att komma till rätta med mobbning på arbetsplatsen, till exempel.

5. Chefer ska vara särskilt uppmärksamma på tjänster som innefattar stor psykisk press.

Läs mer:
Digitalt hjälpmedel avhjälper stress
Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Dela på Facebook : Har du koll på nya reglerna?
Dela på Twitter : Har du koll på nya reglerna?
Dela på Linkedin : Har du koll på nya reglerna?