Nycklarna till att må bra
Publicierad 2015-09-03

Nycklarna till att må bra

Forskning har visat vad det är som gör att vi mår bra på jobbet. Här är nycklarna som avgör hur du mår.

Ohälsan i arbetslivet ökar igen. Sjuktalen skjuter i höjden och antalet sjukskrivna är uppe på samma nivå som 2006 för kvinnor och som i början av 2008 för män. Tidigare har sjukskrivningstiderna för arbetslösa ökat, men nu ökar även sjukskrivningslängden för anställda, rapporterar Försäkringskassan.

Den negativa redogörelsen kommer knappt ett och ett halvt år efter att Försäkringskassan tillsammans med Arbetsmiljöverket lanserade en kampanj med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser.

Mot bakgrund av den rådande utvecklingen kan det därför vara aktuellt att lyfta fram de fyra nycklar som svenska forskare tagit för för att minska sjukskrivningarna och förbättra hälsoläget i arbetslivet:

1. Ledarskap och kompetensförsörjning
Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande och tillitsfullt ledarskap minskar stress samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen.

2. Delaktighet
Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar såväl engagemang som tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och kan därmed bättre hantera de krav som ställs.

3. Kommunikation
Fungerande kommunikation är en viktig faktor. I företag med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna får en bättre bild av vad som händer i företaget och därmed bättre förutsättningar i sin roll.

4. Synen på hälsa och sjukfrånvaro
För att skapa en frisk arbetsplats krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en sjukskrivning.

Dela på Facebook : Nycklarna till att må bra
Dela på Twitter : Nycklarna till att må bra
Dela på Linkedin : Nycklarna till att må bra