Många är nöjda med jobbet
Publicierad 2018-06-26

Många är nöjda med jobbet

Sju av tio är nöjda med sitt arbete. Det visar en arbetsplatsundersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort.

Väldigt många av landets omkring fem miljoner yrkesverksamma personer trivs väldigt bra på sina jobb. I en arbetsplatsundersökning som Statistiska Centralbyrån, SCB, har gjort uppger sju av tio att de är nöjda med sitt arbete.

Undersökningen visar att kvinnor och män är ungefär lika nöjda med sina jobb. Störst är nöjdheten bland barnmorskor och civilingenjörer där 85 procent är nöjda med arbetet.

De yrkesgrupper där andelen nöjda är lägst är städare, montörer, svetsare och plåtslagare.

6 av 10 känner olust inför jobbet
Undersökningen visar också att stress- och utmattningsproblematiken är lägre bland personer som är nöjda med sitt jobb än bland de som är missnöjda med jobbet.

Bland de som är nöjda med sitt jobb känner sig tre av tio trötta och håglösa, medan motsvarande siffra bland de personer som missnöjda med arbetet är sju av tio.

Om arbetsplatsundersökningen
Arbetsmiljöundersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 1989.

I oktober publicerar SCB en tilläggsundersökning till sina arbetskraftsundersökningar som visar statistik över fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hur de har förändrats över tid.

Dela på Facebook : Många är nöjda med jobbet
Dela på Twitter : Många är nöjda med jobbet
Dela på Linkedin : Många är nöjda med jobbet