Vanligt att chefer mobbas
Publicierad 2018-03-16

Vanligt att chefer mobbas

Att chefer mobbas på arbetsplatsen är vanligare än man tidigare trott. Det visar en ny svensk undersökning.

Medarbetare som blir mobbade av sina chefer är dessvärre ingen ovanligt förekommande händelse. Men att chefer blir mobbade på arbetsplatsen är vanligare än man tidigare anat.

Det är Christina Björklund, docent i ekonomisk psykologi vid Karolinska Institutet, som i en undersökning tagit reda på hur chefers arbetsmiljö ser ut.

I sin undersökning frågade Björklund 18 000 chefer om deras arbetssituation. Resultatet, som beskrivs som oväntat, visade att 3,2 procent av cheferna uppgav att de kände sig mobbade på jobbet. Och bland de statligt anställda cheferna ansåg hela 7 procent att de utsattes för mobbning, skriver tidningen Ingenjören .

Bland högre chefer var antalet kvinnor som kände sig mobbade större medan det bland lägre chefer var fler män som kände sig utsatta. Undersökningen visar dessutom att många chefer som utsatts för mobbning slutar och söker sig aldrig mer till en chefsposition igen.

Vanliga beteenden från medarbetare som mobbar sina chefer är att strunta i att komma på möten, undanhålla information, baktala chefen och vägra utföra arbetsuppgifter.

Källor: Ingenjören, Chef.

Dela på Facebook : Vanligt att chefer mobbas
Dela på Twitter : Vanligt att chefer mobbas
Dela på Linkedin : Vanligt att chefer mobbas