Frustrerade chefer mobbar högpresterare
Publicierad 2016-10-11

Frustrerade chefer mobbar högpresterare

Högpresterande medarbetare kan bli utsatta för mobbning om deras chefer känner sig hotade av deras insatser på jobbet.

Högpresterande medarbetare kan bli utsatta för mobbning om deras chefer känner sig hotade av deras insatser på jobbet, enligt en forskningsstudie från Wake Forest University School of Business i USA. Detta handlar om chefer med höga värden för social dominansorientering - sdo, en term som används inom psykologi för att mäta hur socialt dominanta personer är.

Människor med höga sdo-värden beskrivs ofta som drivna, maktlystna och tuffa, och tenderar vilja att bibehålla och förstärka hierarkier på arbetsplatserna.

Dessa personlighetsdrag gör det svårt att acceptera att en anställd, som alltså har en "lägre" status på arbetsplatsen, plötsligt börjar klättra på den sociala stegen. När det sker kan chefer med höga sto-värden exempelvis börja håna de högpresterande medarbetarna inför andra kollegor, ljuga eller anklaga dem för inkompetens samt ta åt sig äran för utfört arbete, skriver Harvard Business Review.

Studien innehåller tre förslag på hur man kan motverka den här sortens problematik på en arbetsplats:

  • Företag bör överväga att börja mäta sdo-värdena hos de chefer som finns inom organisationen.
  • Skapa incitament inom organisationen som uppmuntrar chefer att stötta högpresterande medarbetare, snarare än att motarbeta dem.
  • Ta fram tydliga regler om hur drivna och duktiga medarbetare ska behandlas. Personer med höga sdo-värden respekterar dem med högre status än de själva inom företaget, vilket gör dem mer mottagliga för nya riktlinjer om de kommer från högsta ledningen.


Dela på Facebook : Frustrerade chefer mobbar högpresterare
Dela på Twitter : Frustrerade chefer mobbar högpresterare
Dela på Linkedin : Frustrerade chefer mobbar högpresterare