Nya regler mot diskriminering och för likabehandling
Publicierad 2016-10-04

Nya regler mot diskriminering och för likabehandling

Diskrimineringslagen ändras på viktiga punkter den 1 januari 2017.

Diskrimineringslagen ändras på viktiga punkter den 1 januari 2017. Alla arbetsgivare blir skyldiga att fortlöpande arbeta med så kallade aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling avseende samtliga diskrimineringsfaktorer. Arbetet ska dokumenteras årligen.

Alla arbetsgivare ska genomföra årlig lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Även detta arbete ska dokumenteras varje år.

Dela på Facebook : Nya regler mot diskriminering och för likabehandling
Dela på Twitter : Nya regler mot diskriminering och för likabehandling
Dela på Linkedin : Nya regler mot diskriminering och för likabehandling