Diskrimineringsfrågor har fått ett större fokus i arbetslivet
Publicierad 2016-09-20

Diskrimineringsfrågor har fått ett större fokus i arbetslivet

De senaste åren har diskrimineringsfrågor fått ett allt större fokus i arbetslivet. Även frågor kring kränkande särbehandling har blivit uppmärksammade.

De senaste åren har diskrimineringsfrågor fått ett allt större fokus i arbetslivet. Vidare har frågor kring kränkande särbehandling blivit uppmärksammade då det är en del av de nya föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).


Georg Frick
Georg Frick

Georg Frick är författare, specialist på praktisk arbetsrätt och konsult. Han har, tillsammans med Sofia Norberg skrivit den mycket uppskattade boken 'Kränkning, diskriminering eller bara skitprat? Vägledning för chefer och skyddsombud'. Det är en enkel och konkret vägledning för chefer och skyddsombud. Boken innehåller beskrivningar av olika dilemman och case, gällande lagstiftning och rättsfall. Boken innehåller även checklistor för chefer och skyddsombud.

Många chefer med personalansvar kan uppleva det svårt att hantera frågor om diskriminering och kränkande särbehandling. Det finns också en viktig gränsdragning till hur man som chef ska hantera misskötsel i anställningen.

Boken
Boken "Kränkning, diskriminering eller bara skitprat? Vägledning för chefer och skyddsombud"

När en chef ska hantera en situation där medarbetaren missköter sitt arbete är det viktigt att agera utifrån sakliga grunder. Om detta hanteras fel kan det i sin tur leda fram till att arbetsgivaren gör sig skyldig till kränkande särbehandling.

Chefer kan också uppleva att den 'misskötande' medarbetaren tämligen snabbt hävdar att han eller hon är utsatt för kränkande särbehandling när det i själva verket är frågan om att chefen agerar arbetsrättsligt korrekt.

Det är också lätt hänt att det sker en sammanblandning mellan begreppen kränkning och diskriminering.

Det är därför viktigt att chefer med personalansvar känner till grundläggande regler om diskriminering, kränkning och hur arbetsrättsligt ska hantera misskötsel i arbetet.

Georg Frick:s tips för att göra rätt från början

  • Tydliggör de krav och förväntningar som är förenat med anställningen.
  • Arbeta fram en tydlig process i hur man arbetsrättsligt ska gå tillväga när medarbetare missköter sitt arbete.
  • Agera korrekt och faktabaserat, inget 'löst tyckande'.
  • Tydliggör att arbetsgivaren inte accepterar någon form av kränkning eller trakasserier.
  • Arbeta aktivt med att förebygga diskriminering och kränkning.


Dela på Facebook : Diskrimineringsfrågor har fått ett större fokus i arbetslivet
Dela på Twitter : Diskrimineringsfrågor har fått ett större fokus i arbetslivet
Dela på Linkedin : Diskrimineringsfrågor har fått ett större fokus i arbetslivet