Både risker och möjligheter för hälsan med lean production
Publicierad 2016-05-30

Både risker och möjligheter för hälsan med lean production

Arbetssättet lean production är fortfarande stort i Sverige. Men har det verkligen en så positiv inverkan på arbetsplatshälsan som man trott?

Lean production är fortfarande stort i Sverige, till exempel använder närmare 90 procent av landstingen och var tredje kommun arbetssättet. Länge har man trott att lean har en positiv inverkan på arbetsplatshälsan. En sammanställning från Arbetsmiljöverket visar att att det inte är hela sanningen.

Motstridiga resultat

Denna kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket som presenterades i april visar på motstridiga resultat. Både när det har gjorts jämförelser inom en och samma bransch och mellan två olika branscher (t ex tillverkningsindustri och sjukvård).

- Det beror på att det finns en stor variation i hur lean praktiseras, vilka förutsättningarna är och vilka yrkesgrupper det rör sig om. En del arbetsplatser rullar ut ett helt koncept, medan andra nöjer sig med att implementera enstaka verktyg, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, medicine doktor vid Linköpings universitet, en av de två bakom sammanställningen.

Varierande slutsatser

Den innehåller såväl svenska som internationella vetenskapliga arbeten, där man har undersökt både offentliga och privata organisationer. Slutsatserna är blandade: Å ena sidan riskerar standardiseringen i lean-produktionen att öka arbetstakten, minska variationen i arbetet och minska personalens självbestämmande. Å andra sidan kan det leda till att onödiga och krävande arbetsmoment försvinner, vilket har positiva hälsoeffekter.

- Det heter ofta att lean per automatik leder till förbättringar av arbetsmiljön. Vår genomgång visar att det inte finns något stöd för detta, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Andra slutsatser från Arbetsmiljöverket är att:

  • Det finns en risk att arbeta med just-in-time. Att reducera slöseri och 'onödig tidsåtgång' minskar möjligheten till återhämtning, sociala interaktioner, självbestämmande och att få använda sina färdigheter.
  • Arbete med ständiga förbättringar och problemlösning i arbetslag med en mix av yrkeskategorier kan förbättra såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.
  • Kvinnor riskerar att få sämre möjligheter att delta i förbättringsarbetet visar studier som från industrin.Läs mer
Kunskapssammanställningen från Arbetsmiljöverket

Dela på Facebook : Både risker och möjligheter för hälsan med lean production
Dela på Twitter : Både risker och möjligheter för hälsan med lean production
Dela på Linkedin : Både risker och möjligheter för hälsan med lean production