Chefen är nyckeln till minskad stress
Publicierad 2016-03-12

Chefen är nyckeln till minskad stress

Cheferna är nyckeln till en minskad stressproblematik på arbetsplatserna. Det anser Anette Ljungqvist, specialist i stresshantering.

Det råder ingen tvekan om att stress är vår tids stora folksjukdom. Bara sedan 2010 har sjuktalen till följd av stressrelaterade sjukdomar ökat med smått otroliga 70 procent.

- Alltför mycket jobb, för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen är några exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar, säger Anette Ljungqvist, specialist i stresshantering.

Förhoppningen är att det stora antalen stressrelaterade sjukdomar ska minska, inte minst genom Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som träder i kraft sista mars. Regler som bland annat belyser chefens roll och ansvar för personalens hälsa på jobbet.

Chefer behöver stöd

Anette Ljungqvist
Anette Ljungqvist

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ökar kraven på chefer och arbetsledare, men ska också fungera som ett verktyg för att öka förståelsen för och kunskapen om stresshantering och psykosocial hälsa på arbetsplatsen.

- Jag tror att många chefer verkligen skulle uppskatta mer stöd i de här frågorna från HR-personer, företagshälsovården och sådana som mig. Hälften av dagens chefer saknar tillräcklig kunskap och rutiner för hur man ska agera och stödja medarbetare med psykisk ohälsa, enligt en undersökning från Hjärnkoll, säger Anette Ljungqvist.

Hur kan chefer jobba för att förbättra den psykosociala hälsan?

- Det absolut viktigaste som chef är att vara 'mitt i syltburken', att vara synlig, lyhörd och nyfiken på både medarbetarna och verksamheten. Det bästa är att jobba regelbundet med frågorna, till exempel genom att; Ha bra verktyg för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön, Analysera de resultat undersökningarna visar och vidta åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Hur arbetar du själv med den här typen av problem?

- Eftersom det är ett väldigt stort område jobbar jag på flera sätt och på individ-, grupp- och chefsnivå. Jag jobbar med allt från stödsamtal för personer som drabbats av stressproblematik och kommunikation med läkare och arbetsgivare till att utbilda chefer i ledarskap och i att förstå och hantera olikheter hos sina medarbetare.

Vilka tips har du till chefer som inte vet hur de ska agera för att främja en sund arbetsplats?

- Jag har sju bra tips, punkter, som stärker den psykiska hälsan på arbetsplatsen:

1. Arbeta systematiskt med ert arbetsmiljöarbete. Mät den psykiska hälsan lite oftare.
2. Tydliggör era mål och låt alla veta vad just de ska uppnå.
3. Tydliggör era roller, tydlig uppgiftsfördelning mellan ledning, chefer och medarbetare
4. Stärk cheferna till 'ärtiga' ledare Ärliga Raka Tydliga Auktoritära. Med auktoritär menar jag att våga ta sitt ledarskap på riktigt när det gäller.
5. Stärk kommunikationen och öka kunskapen bland alla på företaget.
6. Eget hälsoansvar.
7. Vidareutveckla dig genom utbildningar, man blir aldrig fullärd som chef.

Dela på Facebook : Chefen är nyckeln till minskad stress
Dela på Twitter : Chefen är nyckeln till minskad stress
Dela på Linkedin : Chefen är nyckeln till minskad stress