5 av 10 brister i stressarbetet
Publicierad 2015-10-28

5 av 10 brister i stressarbetet

Mer än varannan arbetsplats saknar plan för att motverka stress. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort.

Stress och psykisk ohälsa har blivit ett stort folkhälsoproblem. Arbetsrelaterad stress är sedan två år tillbaka den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och siffror från Försäkringskassan visar att sjuktalen ökar inom nästan alla yrken.

En inspektion som Arbetsmiljöverket gjort under oktober visar att mer än hälften av arbetsplatserna brister i anti-stressarbetet.

Läs också: 200 svenskar dör av jobbstress - varje år

Vanligast är att arbetsgivare inte undersökt och bedömt riskerna för arbetsrelaterad stress tillräckligt bra och att man saknar handlingsplaner för att minska personalens påfrestningar.

- Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för den EU-initierade kampanjen Friska arbetsplatser förebygger stress, i ett pressmeddelande.

Av de totalt 1 600 arbetsplatserna som ingick i Arbetsmiljöverkets inspektioner fick 55 procent krav på åtgärder.

Läs mer:
Arbetsgivare brister i att motverka stress (Chef).
Varannan arbetsgivare planerar inte mot stress (Du & jobbet)
Ny metod minskar stress (HRnytt)

Dela på Facebook : 5 av 10 brister i stressarbetet
Dela på Twitter : 5 av 10 brister i stressarbetet
Dela på Linkedin : 5 av 10 brister i stressarbetet