Svårare för utbrända att komma tillbaka i arbete
Publicierad 2015-09-28

Svårare för utbrända att komma tillbaka i arbete

De som drabbas av utbrändhet kan komma att få det svårare att komma tillbaka i arbete - på grund av digitaliseringen.

Efterfrågan på kreativa och ambitiösa personer har ökat radikalt i och med digitaliseringen. Det växande behovet av ambitiösa människor är dock inte bara positivt. Det är nämligen de kreativa och ambitiösa personerna som oftast riskerar att drabbas av utbrändhet.

Svensk forskning visar att digitaliseringen polariserar arbetsmarknaden och att de rutinmässiga och regelbaserade jobben är de som automatiseras i störst utsträckning.

Resultatet kan bli att många människor får det allt svårare att komma tillbaka i arbete eftersom många enkla och inte alltför krävande arbetsuppgifter försvinner, skriver Kollega.

Läs mer:
Digitaliseringen en utmaning för utbrända
Billigare maskiner polariserar arbetsmarknaden
Vartannat jobb kan försvinna

Dela på Facebook : Svårare för utbrända att komma tillbaka i arbete
Dela på Twitter : Svårare för utbrända att komma tillbaka i arbete
Dela på Linkedin : Svårare för utbrända att komma tillbaka i arbete