Behövs lag på alkomätare?
Publicierad 2015-09-12

Behövs lag på alkomätare?

Borde alla tjänstebilar vara utrustade med alkolås eller portabla alkomätare? Vi har frågat vad svenska HR-chefer tycker.

Om alla företag och organisationer skulle utrusta sina tjänstebilar med alkolås eller skulle siffran på 4,6 miljoner bilresor av onyktra förare, enligt VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), per år att sjunka.

I ett led att föregå med gott exempel satte regeringen 2012 upp målsättningen att 75 procent av alla bilar som tillhör eller leasas av myndigheter ska vara utrustade med alkolås. Även om det kravet ännu inte blivit uppfyllt ökar antalet bilar med alkolås hela tiden.

Olagligt köra utan alkomätare

I andra länder har man kommit längre i säkerhetsfrämjande åtgärder. Ett exempel är Frankrike där det sedan 2013 är straffbart att köra bil utan alkomätare i bilen.

Någon liknande lagstiftning finns ännu inte i Sverige. Däremot har man inom vissa branscher kommit långt med olycksförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder. Allra längst har man kommit inom transportbranschen, där trafiksäkerhetsmedvetenheten är hög.

Behövs en tvingande lag i Sverige?

Är det dags att Sverige får en tvingande lagstiftning liknande den i Frankrike, åtminstone när det gäller tjänstebilar? HRnytt ställde frågan till ett tiotal större företag runt om i Sverige.

Svaren skilde sig åt, men inte särskilt mycket. Många av företagen saknade såväl alkolås som alkomätare i sina tjänstebilar, men ställde sig positiva till att utrusta fordonen med lås eller mätare.

Merparten av de tillfrågade företagen angav bristande kunskap om hur stora problemen med rattonykterhet faktiskt är, hur alkomätare fungerar och vad de kostar att köpa in som skäl till att företagsbilarna inte utrustats med verktygen.

En stor majoritet av de företag HRnytt pratat med ansåg att ansvaret för att köra nykter ligger hos individen, men att företaget ska ha regler och policys för att förebygga att det händer.

- Givetvis har vi som företag ett ansvar för arbetsmiljö och hur vi kan stötta vår personal, men ytterst är det varje individ som har ett ansvar kring att inte köra med alkohol i kroppen, säger Henrik Granat, vd på dörrföretaget Dooria.

Vad tycker du?
Borde tjänstebilar vara utrustade med alkolås eller alkomätare?
Mejla oss och berätta vad du tycker.

Dela på Facebook : Behövs lag på alkomätare?
Dela på Twitter : Behövs lag på alkomätare?
Dela på Linkedin : Behövs lag på alkomätare?