Pendling ska ge lön hävdar EU
Publicierad 2015-09-14

Pendling ska ge lön hävdar EU

Resor till jobbet ska räknas som arbetstid och därmed ge lön, enligt en ny dom i EU-domstolen.

För den som inte har en fast arbetsplats borde tiden som tillbringas till att resa från det första till det sista uppdraget räknas som arbetstid, anser EU-domstolen.

Enligt BBC kan beslutet få stor påverkan och innebära att arbetsgivare tvingas planera de anställdas scheman så att första sista uppdraget på dagen är nära personernas hemadresser.

Domen föll efter ett pågående rättsfall i Spanien där ett företag som installerar säkerhetssystem lade ner sina regionala kontor, vilket fick till följd att de anställda kunde tvingas köra i timmar för att komma till sina uppdrag. Det var dock först vid ankomsten som arbetsgivaren började räkna arbetstiden.

Enligt EU-domstolen syftar beslutat till att skydda arbetarnas hälsa och säkerhet, vilket beskrivs i unionens arbetstidsdirektiv . I direktivet ingår dessutom att dygnsvilan ska uppgå till minst elva timmar och att en genomsnittlig arbetsvecka inte får överskrida 48 timmar.

Källor: BBC, Veckans Affärer, SVT.

Dela på Facebook : Pendling ska ge lön hävdar EU
Dela på Twitter : Pendling ska ge lön hävdar EU
Dela på Linkedin : Pendling ska ge lön hävdar EU