Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
Publicierad 2015-08-26

Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar

Det finns en tydlig koppling mellan en dålig arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdomar. Det visar en ny rapport från SBU.

Anställda med höga krav, men med små möjligheter att påverka sin arbetssituation löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det framgår av en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Myndigheten kan, efter att ha gått igenom de senaste 30 årens forskning om sambandet mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdomar, påvisa en tydlig koppling mellan de två.

De arbetsmiljöfaktorer som påverkar olika sjukdomar skiljer sig emellertid åt. Medan hjärtsjukdomar kopplas samman med upplevelsen av små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med för höga krav, finns ett klart samband mellan till exempel låg kontroll över sitt jobb och stroke.

Kvinnor och män påverkas i lika hög grad av de olika sambanden, däremot är risken dubbelt så stor för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt som för kvinnor.

Dela på Facebook : Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
Dela på Twitter : Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
Dela på Linkedin : Dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar