Vem bär ansvaret?
Publicierad 2015-07-29

Vem bär ansvaret?

Vem bär ansvaret för arbetsmiljön utanför kontoret, för alla de som jobbar hemma eller på distans. Arbetsmiljöspecialisten Bea Blomqvist reder ut begreppen.

Det har blivit allt vanligare att jobba utanför kontoret. För många innebär det att arbetet sköts hemifrån några timmar varje vecka, medan andra jobbar på distans nästan uteslutande.

De förändrade arbetsvanorna ställer nya krav på arbetsgivarna, särskilt när det kommer till att känna till och informera om de arbetsmiljöregler som gäller.

- Arbetsgivaren har samma ansvar oavsett om anställda jobbar på kontoret, hemifrån eller på distans, säger arbetsmiljöspecialisten Bea Blomqvist.

Bea Blomqvist har jobbat som personalchef och ledare i över 20 år och anlitas numer flitigt som som konsult när företag ska göra större eller mindre förändringsarbeten. I sin roll som arbetsmiljö- och personalspecialist hjälper hon företag att hitta rätt i arbetsmiljölagens snåriga djungel.

- Jag jobbar egentligen med organisation och ledarskap. Genom att utgå från lagstiftningen, arbetsmiljölagen, arbetar jag med att skapa hållbart ledarskap och hållbart medarbetarskap.

Vem bär ansvaret?

Bea Blomqvist, arbetsmiljöspecialist.
Bea Blomqvist, arbetsmiljöspecialist.

I en tid när så många väljer att jobba utanför kontorets skyddande väggar blir ansvarsfrågorna högaktuella. För vem bär egentligen ansvaret för din säkerhet när du sätter dig på ett kafé för att jobba eller för arbetsmiljön om du arbetar hemifrån?

- Arbetsmiljöreglerna säger att vi ska arbeta tryggt och säkert och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har justa arbetsförhållanden oavsett om de jobbar på distans eller på kontoret, säger Bea Blomqvist.

Är det arbetsgivarens problem om jag får problem på grund av att arbetsmiljön i hemmet inte är bra?

- Ja, arbetsgivaren bär alltid ansvaret för arbetsmiljön. Vem som ska betala för att du ska ha ett bra skrivbord, en bra stol och juste belysning kan ni avtala om, men arbetsmiljöansvaret är arbetsgivarens.

Innebär det att min arbetsgivare måste komma hem och se hur min arbetsplats ser ut?

- Nej, men han eller hon ska informera sig om hur din jobbsituation hemma ser ut, och hur den förväntas se ut.

För många av oss kan det vara svårt att begränsa arbetstiden när vi jobbar flexibelt och på distans. Vem ansvarar för att se till att vi inte arbetar för mycket?

- Det är samma där. Det är upp till arbetsgivaren att se till att vi inte jobbar mer än vi ska, vilket normalt sett är 40 timmar per vecka.

Hur ser regelverket ut för de som har eget företag?

- De måste också följa arbetsreglerna. Värt att känna till är att egenföretagare som jobbar mot en enskild uppdragsgivare i lagens mening räknas som anställd, vilket innebär att det är uppdragsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljölagar och krav efterföljs.

Vilka råd skulle du ge arbetsgivare som har anställda som jobbar på distans eller hemifrån?

- Att själva ta reda på vad som faktiskt gäller, att tänka främjande och förebyggande och att se sina anställda som tillgångar, inte som kostnader.

Dela på Facebook : Vem bär ansvaret?
Dela på Twitter : Vem bär ansvaret?
Dela på Linkedin : Vem bär ansvaret?