Så ökar du personalens engagemang
Publicierad 2015-04-19

Så ökar du personalens engagemang

Vill du öka engagemanget hos dina anställda? Se till att göra dem mer delaktiga.

Vill du öka engagemanget hos dina anställda? Gör dem mer delaktiga. Det hävdar Harvardprofessorn John Kotter.

Den absoluta majoriteten av alla anställda sköter sina jobb och utför sina arbetsuppgifter, men inte mer. Gruppen av medarbetare som gör de uppgifter de ålagts uppgår till 73 procent, enligt en global undersökning.

De resterande 26 procenten utgörs av två olika grupper av anställda: motarbetare och merarbetare.

I den förstnämnda kategorin, som uppgår till elva procent, återfinns de personer som i princip alltid är avigt inställd till ledningens beslut och verksamheten. Den senare gruppen är desto mer intressant för arbetsgivare. De 16 procenten är de som alltid gör det lilla extra och som driver verksamheten framåt.

Outnyttjade resurser

Undersökningen visar att många företag sitter på massor av outnyttjade resurser. Svårigheten ligger i att förvandla medarbetare till merarbetare.

Nyckeln till att öka engagemanget och motivationen hos de anställda som i dag utför sina uppgifter ligger i att skapa delaktighet och förståelse. Det menar Harvardprofessorn John Kotter.

Genom att utbilda samtliga medarbetare så att de får en helhetsbild av företaget och informera dem om vad som är på gång inom verksamheten ökar delaktigheten, vilket undanröjer risken att 'vi och dem'-känslor ska uppstå.

Bättre insikt och ökad delaktighet höjer ansvarskänslan och lojaliteten samtidigt som det stärker motivationen såväl som kreativiteten hos de anställda - därtill ökar det arbetsglädjen och minskar kostnaderna.

Dela på Facebook : Så ökar du personalens engagemang
Dela på Twitter : Så ökar du personalens engagemang
Dela på Linkedin : Så ökar du personalens engagemang