Arbetsmarknaden spås öka med 29 % - HRnytt

Arbetsmarknaden spås öka med 29 %

Personalchefsindex bygger på telefonintervjuer med 509 st personalchefer om hur sysselsättningen kommer att utvecklas under kvartal 3 2016.

Arbetsmarknaden spås öka med 29 %. 
Personalchefsindex bygger på telefonintervjuer med 509 st personalchefer om hur sysselsättningen kommer att utvecklas under kvartal 3 2016..

Arbetsmarknaden spås öka

Personalchefsindex bygger på telefonintervjuer med 509 st personalchefer om hur sysselsättningen kommer att utvecklas under kvartal 3 2016. Sveriges personalchefer har en ljus framtidstro. Sysselsättningen spås öka med 29 % på den svenska arbetsmarknaden. Prognoserna för andra och tredje kvartalen är de starkaste sedan mätningarnas början sommaren 2009.
    
Under tre års tid har nu Personalchefsindex visat ett positivt resultat och har gradvis ökat under de senaste två åren. Prognosen inför tredje kvartalet är tillsammans med föregående kvartal den starkaste sedan Personalchefsindex början för 28 kvartal sedan. Inför kvartal 3 i år 2016 förväntas sysselsättningen i Sverige öka med 29 %.
    
Alla branscher visar på positiva prognoser för att anställa där byggsektorn och offentlig förvaltning står för de högsta förväntningarna, 63 % respektive 46 %. Båda branscherna visar på de starkaste prognoserna sedan Personalchefsindex början. Den minsta optimismen står tjänstesektorn för, de tror på en ökning av sysselsättningen med 8 %.
    
Intresset för att anställa är positiva för samtliga storleksklasser. För stora företag är prognosen den mest positiva sedan mätningarnas början, 26 % planerar att nyanställa under det tredje kvartalet. Alla regioner prognosticerar en ökning av nyanställningar. Södra Sverige prognosticerar den största tillväxten sedan mätningarnas början och planerar att öka nyanställda med 37 %. Lägst förväntningar att anställa finns inom Norra Sverige 16 %.
    
Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex
Målgruppen är personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda. Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular. 509 personer deltog i undersökningen som representerar företag med sammanlagt 279 390 anställda. Undersökningen genomfördes i september 2016.
    


    

Fakta om IC-Potentials Personalchefsindex

Målgruppen är personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda. Telefonintervjuer med standardiserat frågeformular. 509 personer deltog i undersökningen som representerar företag med sammanlagt 279 390 anställda. Undersökningen genomfördes i september 2016.

Publicerad

2016-11-23

Uppdaterad

2016-11-23

Personal

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.