EXTERN ARTIKEL:

Objektiv rekrytering med hjälp av artificiell intelligens

I dag är det en affärsmässig och ekonomisk nödvändighet att ha en mångfald bland medarbetarna. Forskning pekar entydigt på att det leder till ökad avkastning och större medarbetarengagemang.

Objektiv rekrytering med hjälp av artificiell intelligens. 
I dag är det en affärsmässig och ekonomisk nödvändighet att ha en mångfald bland medarbetarna. Forskning pekar entydigt på att det leder till ökad avkastning och större medarbetarengagemang..

Rekrytering med hjälp av AI

Publicerad

2016-09-20

Uppdaterad

2016-09-20

Personal

Socialt