De "förbjudna" frågorna i anställningsintervjun - HRnytt
SPONSRAD ARTIKEL

De "förbjudna" frågorna i anställningsintervjun

Att det är förbjudet i lag att diskriminera vid rekrytering vet de flesta. Men detaljkunskaperna varierar desto mer - i synnerhet när det gäller hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig.

De

Det här säger lagen

– Vi kan börja med att avliva en myt, det finns nämligen inga förbjudna frågor. Du kan fråga vad som helst, så länge det inte är kränkande för den som söker jobb. Däremot får du inte använda alla svar i din bedömning av personen, säger Claudia Ullreich Engmer, affärsansvarig rekryterare på bemannings- och rekryteringsföretaget TNG, som har specialiserat sig på fördomsfri rekrytering.
    
Hon tar upp graviditet som ett exempel. Frågar man under intervjun om jobbsökaren väntar barn och får ett ja till svar så får man inte väga in det i urvalet – det skulle innebära könsdiskriminering. Samma princip gäller för alla de områden som diskrimineringslagen nämner (se faktaruta).

    – För att inte göra det onödigt svårt för sig själv är det lika bra att undvika den här typen av frågor från första början. Dessutom är det ju i princip alltid irrelevant. En människas härkomst, ålder eller tro säger ju ingenting om dennes kompetens, säger Claudia Ullreich Engmer.
    
Men att bara undvika de här, låt säga, till hälften förbjudna frågorna räcker förstås inte. Man måste under hela rekryteringsprocessen aktivt arbeta för att vara objektiv i förhållande till de kriterier och kompetenser man har ställt upp (vanligen i form av en kravspecifikation). Och att lägga ut det hela på ett bemanningsföretag hjälper inte automatiskt, eftersom man som arbetsgivare fortfarande har ansvar för att rekryteringen har gått rätt till. Trots att man kanske inte har insyn i processen.

Claudia Ullreich Engmer, affärsansvarig rekryterare på bemannings- och rekryteringsföretaget TNG
Claudia Ullreich Engmer, affärsansvarig rekryterare på bemannings- och rekryteringsföretaget TNG    – Det är jättesvåra frågor, även för rutinerade HR-människor. Vi på TNG har löst det genom att använda särskilda metoder vid rekryteringen som fokuserar på kompetens – i kombination med arbetspsykologiska tester. Det minimerar de subjektiva inslagen, säger Claudia Ullreich Engmer.
    

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen förbjuder arbetsgivare att diskriminera på grund av:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnicitet
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder
  • Religion eller annan trosuppfattning


    
Detta gäller inte bara personer som gör en jobbförfrågan eller söker arbete, utan också befintliga arbetstagare, personer som söker/gör praktik samt personer som är inhyrda/inlånade för att utföra arbete.
    


    

Publicerad

2016-05-03

Uppdaterad

2016-05-03

Personal

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.