Därför hindras jämställdheten - HRnytt
SPONSRAD ARTIKEL

Därför hindras jämställdheten

Trots att företag har mycket att vinna på ökad jämställdhet, inte minst ekonomiskt, går förändringsarbetet fortfarande långsamt. - Ett stort hinder är att vi tror att vi kommit så långt i jämställdhetsarbetet, säger Ann-Katrine Roth på Euroquality.

Därför hindras jämställdheten. 
Trots att företag har mycket att vinna på ökad jämställdhet, inte minst ekonomiskt, går förändringsarbetet fortfarande långsamt. - Ett stort hinder är att vi tror att vi kommit så långt i jämställdhetsarbetet, säger Ann-Katrine Roth på Euroquality..

Jämställdhet

Det finns många anledningar att jobba för jämställda arbetsplatser. Det visar en rad svenska och internationella studier. Men trots att forskningen tyder på att ökad jämställdhet leder till positiva effekter och ekonomiska vinningar går förändringsarbetet fortfarande väldigt långsamt.
    
– Vad gäller lön så kvarstår löneskillnaderna mellan kvinnor och män. LO:s senaste rapport visar att kvinnor har 87 procent av männens löner, säger jämställdhetskonsulten Ann-Katrine Roth som driver företaget Euroquality.

Varför går jämställdhetsarbetet så långsamt?

Ann-Katrine Roth - Ann-Katrine Roth
Ann-Katrine Roth

– Ja, det är en bra fråga. Studier visar att jämställda arbetsplatser har mycket att vinna, men förändringsarbeten är sällan några quick fix. Fördomar, attityder och värderingar biter sig lätt fast, trots att forskning pekar i annan riktning. Till detta ska läggas att förändringar av strukturer och maktrelationer historiskt sett aldrig gått särskilt snabbt. Ett stort hinder i Sverige är tron om att vi kommit så långt i jämställdhetsarbetet och att allting är färdigt eller nästan färdigt. En liten gnutta ödmjukhet inför andra länders jämställdhetsarbete skulle inte skada.

Har attityderna kring jämställdhet förändrats?

– Attityderna har i huvudsak blivit bättre de senaste åren, men det gäller att se upp. Jämställdhet är ingen självklarhet och måste liksom demokrati ständigt försvaras. Jämställdhet är en kunskapsfråga och blir därför aldrig färdig, säger Ann-Katrine Roth och fortsätter:
    
– Det finns i dag en större öppenhet för kvinnors och mäns yrkesval, men kvinnor tillåts ha en bredare repertoar jämfört med män. Det är fortfarande mer okej för tjejer att vara som killar än tvärtom. Det skapar problem om flickor och pojkar ges olika förutsättningar från start. En machojargong har visat sig negativ inte bara för pojkarna utan för hela organisationen och för samhället.

Märker du skillnader i jämställdhetsarbetet nu jämfört med tidigare?

– Ja, företag har lite större fokus på lönsamhet och fördelar med blandade arbetslag. De har också högre ambitioner att förändra genom att sätta upp mätbara mål. Samtidigt har fokus på lagstiftningen minskat vilket kan oroa med tanke på hur förståelsen för området ser ut, jämställdhet är inget fritt valt arbete utan regleras i lag. Det är också mer okej i dag att vara feminist och prata om maktrelationer, normer och inkludering.

Vad kan företag göra för att öka jämställdheten?

– Det bästa tipset är nog att börja med en genomlysning av organisationen, att kartlägga för att synliggöra kvinnor och män och deras arbetsvillkor, attityder och värderingar. Därefter analysera konsekvenserna av statistiken, problematisera för att hitta förbättringar, och slutligen formulera mätbara mål, på lång sikt och kort sikt. Självklart krävs att vd driver frågan och att cheferna går i spetsen, då kan mycket hända på ganska kort sikt.

Tips för ökad jämställdhet på arbetsplatsen!

I boken "Allt att vinna - från ord till handling för jämställda arbetsplatser" berättar företrädare för Boliden, Coca-Cola, IKEA, Polarbröd och Ramböll med egna ord om respektive företags aktiva och systematiska jämställdhetsarbete.
    
De delar med sig av sina erfarenheter av ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och ger exempel på fördelar och vinster som arbetet leder till på individ-, arbetsplats- och företagsnivå.
    
Beställ boken här:
Allt att vinna – Från ord till handling för jämställda arbetsplatser
    


Publicerad

2016-04-03

Uppdaterad

2016-04-18

Personal

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.