Lönsamt att satsa på mångfald - HRnytt
SPONSRAD ARTIKEL

Lönsamt att satsa på mångfald

Mångfald bland medarbetarna leder till ökad lönsamhet. Det visar en rad svenska och internationella studier.

Lönsamt att satsa på mångfald. 
Mångfald bland medarbetarna leder till ökad lönsamhet. Det visar en rad svenska och internationella studier. .

Mångfald är lönsamt

Svenska företag borde lägga större energi på mångfaldsarbete – i synnerhet om de vill öka lönsamheten. Det visar en rad olika studier.
    
Företag där ledningen består till minst 30 procent av kvinnor gör större vinster än andra företag, enligt en undersökning som revisionsjätten EY genomfört bland 22 000 företag nyligen.
    
Ett annat exempel som belyser mångfaldens många fördelar är konsultbolaget McKinseys rapport, Diversity Matters.
    
Undersökningen, där 366 stora företag deltagit, visar att sannolikheten att göra ekonomiska vinningar är 35 procent högre för företag med högst etnisk mångfald och att företag med högst jämställdhet har 15 procent större chans att öka sina intäkter än genomsnittsbolagen.

Så kan mångfald skapas

Rapporterna visar dessutom att chanserna till nya affärer och god arbetsmiljö är större i grupper med stor mångfald och inkludering jämfört med andra grupper.
    
Vad kan företag göra för att främja och öka mångfalden? Den enklaste åtgärden är att sätta kompetens och mångfald i första rummet redan vid rekrytering av nya medarbetare.
    
Kompetensbaserad rekrytering är en effektiv och välbeprövad metod för att komma bort från diskriminering och subjektiva anställningar och istället rikta fokus på att hitta rätt medarbetare med rätt kvalifikationer.
    
Metoden har visat sig vara enormt pricksäker och maximerar möjligheten att personer anställs av rätt anledningar, det vill säga kunnande och kompetens. Dessutom minimeras risken för diskriminering som till exempel etnicitet, kön, ålder eller överkvalificering just för att kompetensen står i fokus – och inte magkänslan hos en rekryterare.

Finns stort behov

Behovet av mångfald och kompetens är stort. Det visar bland annat den undersökning som TNS Sifo genomförde 2013 där man frågade om svenska företags skäl att arbeta med mångfald.
    
Resultatet var klart och tydligt: Behovet av rätt kompetens var och är den största anledningen.
    
Hela 72 procent av de tillfrågade cheferna inom privat sektor angav kompetens som den viktigaste drivkraften till att arbeta med mångfald. Närmare sju av tio, 68 procent, angav dessutom att de ser en tydlig koppling mellan mångfald och lönsamhet.
    

Så kan du öka mångfalden vid rekrytering:

  • Anlita ett rekryteringsföretag som arbetar med kompetensbaserad rekrytering genom hela processen.
  • Tänk på att ordval, tonalitet och bilder i platsannonser attraherar eller stöter bort sökande. En annonstext som inte inkluderar alla med rätt kompetens minskar antalet sökande.
  • Använd arbetspsykologiska screeningtester på alla kandidater som söker. Testerna är lika för alla, viket sätter kompetensen framför subjektiva åsikter om ålder, kön, namn, fritidsintressen, och språkkunskap.
  • Rekryterar du på egen hand, så se till att din kravprofil utgår från den kompetens personen behöver för att lyckas på jobbet, inget annat. Detta bidrar indirekt till mångfald och lönsamhet på företaget.


    

Publicerad

2016-03-22

Uppdaterad

2016-03-22

Personal

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.