Förmåner viktigare än lön

Lönen är inte längre motivation nog. Väldigt många medarbetare förväntar sig förmåner och att företaget visar att det bryr sig om dem.

Förmåner viktigare än lön. 
Lönen är inte längre motivation nog. Väldigt många medarbetare förväntar sig förmåner och att företaget visar att det bryr sig om dem..

Förmåner motiverar mer

I årtionden har en hög lön varit en tydlig och tillräcklig bekräftelse på att ett företag uppskattar sin personal. Men tiderna har förändrats. Dagens medarbetare förväntar sig i allt större utsträckning att jobbet ska ge dem mer än pengar.
    
Uppskattning och förmåner har blivit nyckelfaktorer för att engagera och motivera medarbetare. Det visar en undersökning som Harvard Business Review har gjort.
    
Hela 80 procent av de 394 HR-chefer som intervjuats i undersökningen anser att nyckeln till högt engagemang ligger i att signalera att företaget bryr sig om individens välbefinnande.
    
Undersökningen visar också att företag som fokuserar på personalens välbefinnande löper mindre risk att tvingas till neddragningar.
    
Läs mer: The new employee relationship
    
Resultaten stöds av en annan undersökning som CNN har genomfört. Enligt CNN är förmåner en av de viktigaste ingredienserna för att känna tillfredsställelse på jobbet.
    
Bara faktorer som att bli respekterad och att överordnade visar tillit är viktigare än förmåner för att anställda ska trivas på arbetsplatsen, enligt undersökningen.
    
Läs också: Vad önskar sig anställda mest?
    

Publicerad

2016-01-11

Uppdaterad

2016-01-11

Personal

Socialt