Villkor och personuppgiftspolicy

HRnytt är en produkt inom Reaktion i Sverige AB som arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer gällande digital marknadsföring.

Villkor och personuppgiftspolicy. 
HRnytt är en produkt inom Reaktion i Sverige AB som arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer gällande digital marknadsföring..

Policy

HRnytt erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn samt uppgifter om hur du kan bli kontaktad.
    
För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.
    
Användning av personuppgifter
Genom din registrering samtycker du till att HRnytt/Reaktion lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.
    
Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att HRnytt/Reaktion och partners, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.
    
Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
    
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av HRnytt/Reaktion och dess eventuella, närstående bolag.
    
HRnytt och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om HRnytt anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande HRnytt och dess närstående bolag.
    
Rättelse, insyn och återkallelse
Enligt 26 § personuppgiftslagen är HRnytt/Reaktion skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej.
    
HRnytt/Reaktion är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
    
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress: info @ hrnytt.se.
    
Om du inte längre vill mottaga kommunikation via email kan du enkelt avregistrera dig från våra register.
Avprenumeration
    
Missbruk
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på HRnytt, förbehåller sig HRnytt/Reaktion rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.
    
Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.
    
Ändring av policy.
Denna policy kan uppdateras av HRnytt/Reaktion. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer HRnytt/Reaktion att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur HRnytt/Reaktion behandlar dina personuppgifter.

Publicerad

2015-06-01

Uppdaterad

2016-03-02

OM HRnytt

Socialt