Så här behandlar vi cookies

HRnytt använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.

Så här behandlar vi cookies. 
HRnytt använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt..

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dator.
    
Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. HRnytt använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte.
    
Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. När du besöker de webbplatser som HRnytt samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil. Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Publicerad

2015-05-29

Uppdaterad

2015-08-20

OM HRnytt

Socialt