Kvinnliga ledare mår bättre - HRnytt

Kvinnliga ledare mår bättre

Kvinnliga chefer är nöjdare med livet än manliga kollegor. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.

Kvinnliga ledare mår bättre. 
Kvinnliga chefer är nöjdare med livet än manliga kollegor. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet..

Kvinnliga ledare mår bättre

Det kan vara väldigt krävande att vara chef. Många upplever enorm press, samtidigt som stödet från högre chefer och kollegor brister. Allra tuffast är det för kvinnliga chefer i offentlig sektor. Det visar en studie från Stressforskningsinstitutet.
    
Men samtidigt som stressymptom som depression, sömnsvårigheter och utmattning är vanligare bland kvinnliga chefer än manliga dito är kvinnliga chefer mer nöjda med livet generellt, skriver tidningen Kollega.
    
Lite motsägelsefullt uppger kvinnliga chefer som deltagit i studien att jobbet ofta inverkar negativt på privatlivet medan deras manliga kollegor uppger att privatlivet inverkar negativt på jobbet.
    
Studerat chefers hälsa
Forskaren Anna Nyberg, som studerar chefers hälsa vid Stressforskningsinstitutet, är den som har tittat närmare på skillnader i psykosociala faktorer i arbetslivet mellan kvinnliga och manliga chefer.
    
Nyberg har utgått från data i långtidsundersökningen SLOSH, Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health, där 602 kvinnliga 906 manliga chefer deltagit.
    
    
Nyberg konstaterar att chefsuppdrag i offentlig sektor tenderar vara mer komplexa än i privat sektor. I den privata sfären tycks den psykosociala pressen och den organisatoriska rättvisan för chefer dessutom vara bättre generellt.

Publicerad

2019-06-20

Uppdaterad

2019-06-27

Ledarskap

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.