Tydligt ledarskap ger bra resultat

Många omorganisationer för med sig negativa konsekvenser. Men med tydlighet och delaktighet kan förändringar fungera bra.

Tydligt ledarskap ger bra resultat. 
Många omorganisationer för med sig negativa konsekvenser. Men med tydlighet och delaktighet kan förändringar fungera bra..

Ledarskapets vikt

Studier har visat på starka samband mellan omorganisationer och ohälsa bland chefer och medarbetare. Sämre hälsa och ökad risk för sjukskrivningar är bara två exempel på effekter av organisationsförändringar.
    
I ett projekt har forskare vid Göteborgs universitet undersökt vad som krävs för att främja bättre hälsa, särskilt psykisk sådan, efter omorganisationer.
    
Undersökningen visar att tydlighet och delaktighet är två helt avgörande faktorer för att personal och chefer ska ha en god psykosocial arbetsmiljö – även i tider av förändring.
    
Tydlighet från chefer och riktat stöd till anställda, som till exempel hälsoprogram, har tillsammans med delaktighet har visat sig ha positiva effekter. Men även chefer behöver strukturellt stöd, som regler att luta sig mot, och bra samarbete med kollegor för att må bra i samband med förändringar.
    
Forskningsprojektet, som omfattar sex delstudier, har genomförts vid tre olika tillfällen där samtliga kommuner i landet deltagit.
    


    
Källa: Du & jobbet.

Publicerad

2016-01-23

Uppdaterad

2016-01-15

Ledarskap

Socialt