Medarbetarna - ett lyft för lönsamheten - HRnytt

Medarbetarna - ett lyft för lönsamheten

Medarbetarna har blivit företagens mest värdefulla ambassadörer. Anna-Karin Lingham förklarar hur anställdas agerande lyfter lönsamheten.

Medarbetarna - ett lyft för lönsamheten. 
Medarbetarna har blivit företagens mest värdefulla ambassadörer. Anna-Karin Lingham förklarar hur anställdas agerande lyfter lönsamheten..

Lönsamhet

Sociala medier har gjort företag mer transparenta. Budskap om företaget kan spridas snabbt och enkelt till omvärlden. Medarbetarna blir därför ambassadörer för sin arbetsplats – oavsett om de är medvetna om det eller ej.
    
De företag som satsar på medarbetare som kraftfulla varumärkesambassadörer kan se att det ger en positiv effekt på lönsamheten. Verksamheten gynnas både internt och externt.
    
HRnytt har pratat med varumärkesexperten Anna-Karin Lingham som utbildar och föreläser om personligt varumärke och medarbetare som ambassadörer.
    

Foto: Jini Sofia - Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert, utbildare och författare till boken: Visa ditt rätta jag. Foto: Jini Sofia.
Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert, utbildare och författare till boken: Visa ditt rätta jag. Foto: Jini Sofia.

Anna-Karin betonar att de bästa varumärkesambassadörerna är de medarbetare som på ett naturligt sätt utstrålar de värderingar som företaget står för. En individ som utstrålar glädje, engagemang och lojalitet är en fantastisk marknadsförare av organisationens varumärke. En individ som med stolthet och lätthet kan kliva in i ambassadörsrollen bidrar dessutom till att företagskulturen och arbetsglädjen stärks.
    
Det är viktigt att tänka på i våra kontakter med företag och organisationer att det oftast är medarbetarna – människorna – som ger oss det starkaste och viktigaste intrycket, oavsett vilken roll personerna har i företaget.
    

Hur kan HR agera för att skapa en kultur med ambassadörer?

– Det finns två viktiga förutsättningar för att det ska bli en god och utvecklande match mellan företag och medarbetare. Den första är att medarbetaren har en tydlig bild av sig själv. Här kan ett utvecklingsarbete kring personliga varumärken vara värdefullt. Den andra är att företaget förmedlar en tydlig bild av värderingar och mål, så att medarbetare vet säkert vad de förhåller sig till och känner sig bekväma i det de ska representera, säger Anna-Karin Lingham och fortsätter:
    
– HR har en viktig roll i skapandet av goda varumärkesambassadörer. Det handlar om att hitta, behålla och uppmuntra de individer som matchar bäst med företagets varumärke. Det handlar också om att tydliggöra de delar i företagets varumärke som samtliga medarbetare förhåller sig till.
    

Kan du ge några konkreta förslag för hur man ska bygga upp en kultur där medarbetarna är ambassadörer?

  • Se till att företagets varumärke är tydligt för samtliga medarbetare. Vad står vi för? Vart är vi på väg? Tydliga värderingar är en förutsättning för ett gott ambassadörskap.
  • Uppmuntra medarbetarnas utveckling av sina personliga varumärken. Det skapar tydlighet, stolthet och säkerhet.
  • Sträva gärna efter mångfald och säkerställ att alla medarbetare har en gemensam nämnare i företagets värderingar. Mångfalden berikar varumärket, samtidigt som de gemensamma värderingarna ger tydlighet.
  • Lyft fram goda exempel på ambassadörskap, både i vardagen och i speciella situationer.
  • Bestäm nivån på styrning, beroende på vad som passar verksamheten. Skapa tillräckligt tydliga riktlinjer kring hur ni vill agera och representeras internt och externt, men med gott utrymme för personlighet.


    


Fotnot
Huvudbilden i artikeln är tagen av fotograf Paulina Westerlind.

Publicerad

2015-12-10

Uppdaterad

2015-12-18

Ledarskap

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.