Nya regler mot diskriminering och för likabehandling

Diskrimineringslagen ändras på viktiga punkter den 1 januari 2017.

Nya regler mot diskriminering och för likabehandling. 
Diskrimineringslagen ändras på viktiga punkter den 1 januari 2017..

Nya regler

Diskrimineringslagen ändras på viktiga punkter den 1 januari 2017. Alla arbetsgivare blir skyldiga att fortlöpande arbeta med så kallade aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling avseende samtliga diskrimineringsfaktorer. Arbetet ska dokumenteras årligen.
    
Alla arbetsgivare ska genomföra årlig lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Även detta arbete ska dokumenteras varje år.
    


Seminarium på KompetensMässan
17-18 november 2016

Nya regler mot diskriminering och för likabehandling. - Diskrimineringslagen ändras den 1 januari 2017
    

Tommy Iseskog kommenterar den nya lagstiftningen och ger råd om hur man praktiskt ska hantera lagkraven.
    
    
Anmäl dig till Kompetensmässan här!

Publicerad

2016-10-04

Uppdaterad

2016-10-04

Arbetsmiljö

Socialt