Sarkasm ökar kreativiteten

Gliringar och spydigheter kan göra under för kreativiteten på kontoret. Det visar en purfärsk forskningsstudie.

Sarkasm ökar kreativiteten. 
Gliringar och spydigheter kan göra under för kreativiteten på kontoret. Det visar en purfärsk forskningsstudie..

Sarkasm bra för kreativiteten

Sarkasm på jobbet är främjar kreativiteten eftersom det aktiverar vårt abstrakta tänkande – både hos den som är sarkastisk och den som tar emot gliringen.
    
Rönen är hämtade från en färsk forskningsstudie där deltagarna dels deltog i en simulerad sarkastisk diskussion och dels fick påminna sig själva om en tidigare sarkastisk diskussion.
    
I båda fallen upplevde och påvisade deltagarna ökad kreativitet, men också fler konflikter.
    

Källa: Kollega.se

Publicerad

2015-08-07

Uppdaterad

2015-08-20

Arbetsmiljö

Socialt