Varannan anställd stressad på jobbet - HRnytt

Varannan anställd stressad på jobbet

Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig stressad på jobbet. Det visar en ny undersökning som företagshälsan Avonova har genomfört.

Varannan anställd stressad på jobbet. 
Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig stressad på jobbet. Det visar en ny undersökning som företagshälsan Avonova har genomfört..

Varannan anställd stressad på jobbet

Statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova har genomfört visar att jobbstress är väldigt vanligt förekommande. Nästan varannan anställd, 45 procent, känner sig ofta eller till och med mycket ofta stressad på arbetet.
    
– Långvarig stress är en allvarlig hälsorisk som dessutom leder till att vi presterar sämre, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova i ett pressmeddelande.
    
Statistiken visar att fler kvinnor än män känner sig stressade på jobbet. 48 procent av kvinnorna upplever stress jämfört med 44 procent av männen.
    
– Som förklaring till stressen berättar många anställda om hög arbetsbelastning, krav på tillgänglighet utanför arbetstid och otydligt ledarskap. Arbetsgivare behöver ta dessa berättelser på allvar och jobba systematiskt för att motverka stress hos medarbetarna, säger Robert Persson-Asplund.
    
Resultatet bygger på enkätsvar från 28 700 hälsoundersökningar företagshälsan Avonova genomfört runt om i Sverige under 2017.

Publicerad

2018-09-15

Uppdaterad

2018-09-22

Arbetsmiljö

Socialt

 

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.